udgives i samarbejde mellem

The Work

The Work: “Vi har (ikke) altid ret”

På Rigshospitalet har 80 ledere lært at bruge den amerikanske metode The Work, som udfordrer antagelsen om, at vi ikke altid har ret i vores overbevisninger. Det har gjort arbejdslivet lettere på overraskende kort tid.

Af journalist Laura Engstrøm // mail@lauraengstrom.dk  •  Foto: Torben Nielsen

Pernille Lohses arbejdsliv har ændret sig.

– Det er lige før, det er blevet kedeligt, griner hun.

Pernille Lohse er oversygeplejerske på operationsgangen på Rigshospitalet, og en del af hendes arbejde består i at lave planer for, hvornår hvilke patienter skal opereres. Det kunne tidligere føre til lange skænderier, især med en overlæge fra et af Rigshospitalets centre. For han ville helst have, at hans patienter kom til først.

– Jeg kunne blive så harm over, at han ikke også så patienterne fra de andre afdelinger. Jeg sad med overblikket over alle afdelingerne, og han tænkte kun på sine egne patienter. Hvad med cancerbørnene? Hvad med …? Vi kunne virkelig skændes. Jeg skændtes mere med ham end med min mand! Alle bliver selvfølgelig opereret, men i perioder med spidsbelastning må vi prioritere, hvem der skal til først. Det handlede om noget ret lavpraktisk, men det kunne sætte en stemning i hele huset. Nu ser jeg anderledes på det, siger Pernille Lohse.

Og det er ikke, fordi Pernille Lohses kollega har ændret sig. Men det har hun.

The Work undersøger om det modsatte kan være lige så sandt?

Pernille Lohse har ligesom 79 andre ledere på Rigshospitalet deltaget i to kurser i metoden The Work, som amerikaneren Byron Katie har udviklet, og som handler om at undersøge sine egne tanker og indstillinger til en given problemstilling.

Metoden består ganske enkelt af fire spørgsmål (se boks), hvor man undersøger,  om de tanker, man gør sig om et givent problem, nu også er sande. Fx: Er det virkelig sandt, at ”min kollega kun tilgodeser sine egne patienter”, som i Pernille Lohses tilfælde? Kan man være stensikker på det? Måske var det modsatte lige så sandt?

For at udfordre sandheden i den tanke man har, opfordrer The Work til, at man prøver at tænke det omvendte. Fx: ”Jeg tilgodeser kun mine egne patienter”. Kunne det være lige så sandt?

Centralt i The Work er også, at man adskiller, hvad der er ens eget anliggende, hvad der er andres anliggende, og hvad man ikke kan gøre noget ved – benævnt som God’s business, uden at det dog skal opfattes religiøst.

Der har været mange tanker, som har spændt ben for mig i min hverdag. Jeg er blevet klar over, hvad jeg kan gøre noget ved, og hvad jeg ikke kan gøre noget ved. Det har virkelig været godt for mit lederskab.
Oversygeplejerske Pernille Lohse, Rigshospitalet

Metoden hjalp Pernille Lohse til at få øjnene op for, at hun og hendes kollega så vidt forskelligt på situationen.

– Det blev tydeligt for mig, at min kollega jo ser problemet fra sit eget synspunkt og kun dér, men det er ikke, fordi han er ligeglad med de andre patienter. Jeg forklarer mig nok anderledes nu og kommunikerer mere direkte, siger Pernille Lohse.

Kurset har skærpet opmærksomheden på hendes egne grundlæggende antagelser.

– Der har været mange tanker, som har spændt ben for mig i min hverdag. Jeg er blevet klar over, hvad jeg kan gøre noget ved, og hvad jeg ikke kan gøre noget ved. Så nu bruger jeg ikke energi på andet end det, jeg reelt kan gøre noget ved. Det har virkelig været godt for mit lederskab.

Metoden giver selvindsigt

Kurset i The Work kom i stand, efter at Morten W. Andersen, chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling på Rigshospitalet, havde inviteret forfatter og coach Ernest Holm Svendsen til at holde oplæg om nærvær. Ernest Holm Svendsen er også facilitator i The Work, og da Rigshospitalet stod med en ny trivselsundersøgelse, der viste, at medarbejderne oplevede mange forstyrrelser i løbet af dagen, inviterede de ham igen.

Denne gang handlede oplægget om The Work, og flere af deltagerne blev interesserede i at deltage i et længevarende kursus – også Morten W. Andersen selv, som tog på et kursus i Tyskland med Byron Katie, ophavskvinden til metoden.

– Man bliver god til at gennemskue, hvilken overbevisning man møder sin omverden med, og stille spørgsmålstegn ved, om det nu også er rigtigt. Vi har det jo med at tro, at vi altid har ret. Metoden kræver, at man tør se sig selv i øjnene.

The Work har ikke tidligere været kendt som et arbejdsredskab til ledere, men Rigshospitalet har nu gennemført kurser for en lille del af deres ledere. Og responsen har været overvældende positiv med en gennemsnitlig score på 8,7 ud af 10 mulige, viser evalueringen fra de 80, som har deltaget – frivilligt.

– Frivilligheden er altafgørende. Ellers ville et kursus som dette slet ikke fungere. Et kursus som dette vil langtfra appellere til alle, siger Morten W. Andersen, men mener også, at den gode respons skyldes metodens enkelhed, som har gjort lederne i stand til at koncentrere sig om det, de er ansat til.

– De, der har deltaget i kurset, er blevet bedre til at håndtere konflikter og til at fokusere på kerneopgaven og vide, hvad deres rolle er. Det er en vigtig del af det at udvikle sig som leder, siger Morten W. Andersen.

Bedre til svære samtaler

The Work har også været givtigt i de svære situationer, fx afskedigelsessamtaler.

– Det er noget, mange ledere har svært ved. Nogle tænker: ”Åh, hvad kommer der nu til at ske i vedkommendes liv, når han eller hun bliver fyret? Bliver hun så også skilt og er nødt til at gå fra hus og hjem?”. Her lærer man at fokusere på det, der er ens opgave som leder. Hvad der så sker i vedkommendes liv, er man ikke herre over. Nogle kunne måske tro, at man bliver en kold skid, men det er ikke dét, der sker. Lederen bliver mere klar og mere lyttende i sin kommunikation, siger Morten W. Andersen.

Det kan Pernille Lohse nikke genkendende til. Hun benytter sig stadig af det, hun har lært, også selv om kurset nu ligger godt et halvt år tilbage.

– Jeg bruger det mest for mig selv, fx hvis jeg skal forberede mig til en svær samtale. Det er jeg ansat til at have, men jeg synes ikke altid, det er sjovt. Der bruger jeg metoden til at gøre mig klart på forhånd, hvorfor jeg synes, at denne samtale er så forfærdelig. Hvad er min business, og hvad er medarbejderens business? På den måde bliver jeg mere klar og kan få mere ro til at koncentrere mig om samtalen. Det er jo ikke det samme som, at man ikke er empatisk og ikke vil sine medarbejdere og patienter det bedste, men tingene bliver mere adskilt. Man ser på, hvad man skal tage ansvar for, og hvad man ikke skal. n

Fakta: Om the work

Metoden, som er udviklet af amerikaneren Byron Katie, består af fire spørgsmål, man stiller til et problem eller en følelse:

  1. Er det sandt? (Fx: Er det sandt, at din kollega ikke lytter?).
  1. Kan du virkelig vide, at det er sandt?
  1. Hvordan reagerer du, hvad sker der, når du tror på den tanke?
  1. Hvem ville du være uden tanken?

Dernæst skal man vende tanken om og finde mindst tre ægte, konkrete eksempler på, hvordan det modsatte kan være lige så sandt, fx: Din kollega lytter. Er det sandt?

På hjemmesiden thework.com ligger arbejdspapiret ’Døm din nabo’, så man selv kan arbejde med de fire spørgsmål om et givent problem. Her kan man også finde danske facilitatorer i The Work.

Scroll to Top