udgives i samarbejde mellem

Vi glæder os til kun at arbejde fire dage om ugen

Tema: Ledere har brug for at øve sig

I 2019 sætter Offentlig Ledelse fokus på lederes ret til og behov for at øve sig. Vi følger Odsherred Kommunes forsøg med at indføre en arbejdsuge på fire dage som den første offentlige instans nogensinde. Vi sætter spot på ledernes måde at tilgå opgaven og løse den på – og vi hører medarbejderes og andres oplevelse af forsøget. Dette er den anden artikel i rækken fra Odsherred Kommune.

AF JOURNALIST TINE SEJBÆK | TINESEJBAEK@GMAIL.COM
FOTO: TORBEN NIELSEN

Lederen: Det er gået lettere end forventet

Stemningen er positiv, og forsøget med en firedages arbejdsuge har givet mulighed for at kigge indgroede vaner efter i sømmene, fortæller leder Tina Balsig.

– Vi er ved at finde vores ben, bl.a. i forhold til møde- og pausekultur. Omstillingen fra en fem- til firedages arbejdsuge er gået meget lettere end forventet, fortæller Tina Balsig, der oprindeligt er uddannet socialrådgiver og til daglig er leder af Ydelser i Odsherred Kommune.

Forsøget betyder, at de ansatte stadig har en arbejdsuge på 37 timer, men fordelt på 35 timer fra mandag til torsdag. Dertil kommer to timers kompetence-udvikling i fritiden, der kan lægges når som helst. Efter forsøget gik i gang den 15. september, har de i Ydelser kigget på deres adfærd og er blevet overraskede over, hvor mange indgroede vaner de egentlig har.

– I forhold til meget af det, fx torsdagskagen på den lange torsdag og møder, vi plejede at holde, har firedagesugen været en god lejlighed til at se på, hvilke vaner vil vi beholde, og hvilke vi vil af med. Behøver vi fx alle de møder, forklarer Tina Balsig og tilføjer, at når dagene bliver længere, kan ansatte naturligt nok være nødt til at holde flere pauser og strække benene. Eller gå en rask tur og få ilt til hjernen, så produktiviteten ikke falder.

Firedagesugen er en fælles vision på tværs, som er meget konkret.
TINA BALSIG, LEDER AF YDELSER

Oplever positiv stemning

Overordnet set oplever Tina Balsig, at overgangen fra fem til fire arbejdsdage er gået meget lettere end forventet.

– Det spændende er – apropos vaner – at mange vælger stadig at have torsdag som deres lange dag. Vi får se, om det bliver ved.

En anden bonus er, at kommunens ledere nu taler mere sammen på tværs.

– Vi har pludselig noget sammen som ledere. Det har vi selvfølgelig hele tiden haft, men firedagesugen er en fælles vision på tværs, som er meget konkret. Timingen er meget fin, og vi oplever en positiv interesse fra politikere og omverden.

En stor fordel er også ifølge Tina Balsig, at borgere nu kan booke møder på ydertidspunkter, fx kl. 17 eller 18. For hende som leder har der dog forud for forsøget været en lille bekymring for, om de kunne producere det samme på fire dage.

– Vi må ikke falde i produktion. Og det ser heller ikke sådan ud. Vi får løst vores kerneopgave.

De to timers kompetenceudvikling selvbestyret om ugen har også været imødeset med spænding.

– Men det virker, som om de to timer har en meget positiv effekt. Jeg har oplevet, at ansatte har læst rapporter og principafgørelser, som de normalt ikke ville have tid til. Det bliver rigtigt spændende at følge den udvikling, vi vil se i øgede kompetencer – til gavn for borgerne og kerneopgaven!

Forskeren: Husk hele billedet

Starten på firedagesugen tegner positiv. Men det er stadig vigtigt at tale om det, hvis ansatte kommer i klemme, siger forsker fra RUC, Janne Gleerup, som følger forsøget i Odsherred.

– Jeg var meget spændt på, hvordan det ville gå. Når det ser ud til at tegne godt foreløbig, skyldes det nok den grundige forberedelse. Når man laver sådan et eksperiment, får man også naturligt et fokus på arbejdsmiljø, trivsel, relationer og opgave- løsning. Man kigger på møde- og pausekultur.

Det skal ikke død og pine bare være en grænseløs succeshistorie.
JANNE GLEERUP, FORSKER

Tvunget til at reflektere

I det almindelige arbejdsliv, hvor alt buldrer travlt derudad, er der tit ikke fokus på de ting. Projektet har tvunget de ansatte og ledere til at reflektere, og det er i sig selv positivt. De fleste steder ville have godt af at tænke over: ”Hvordan fungerer tingene her? Og hvad kunne vi ændre til det bedre?”.

Janne Gleerup synes også, det er interessant, at der er blevet taget godt imod de to ugentlige kompetencetimer.

– Det virker ud fra de første meldinger, som om man finder en god balance mellem frihed til selv at prioritere indholdet i timerne. Og samtidig støtte og inspiration til at bruge timerne godt, siger hun, som sammen med en kollega snart går i gang med de første evalueringer af forsøget.

– Vi følger forsøget i alle tre år, og det er utroligt spændende, fordi der er så få eksperimenter, især i den offentlige sektor, med firedagesuger.

Janne Gleerup er overrasket over, at det tilsyneladende er så uproblematisk for børnefamilierne at gå fra fem til fire dage.

– Det tyder på, at det er lykkedes at lave en god fordeling af ydertimerne. Og nok også, at der forud har været så grundige drøftelser af, hvilke hensyn man skulle tage. Var det blevet trukket ned over hovedet på folk, kunne forhandlingerne om ar- bejdstiden være blevet mere tilspidsede.

Ikke være en succes for enhver pris

Janne Gleerup pointerer, at uanset den gode start er det vigtigt at tale om eventuelle problemer.

– Så det ikke død og pine bare skal være en grænseløs succeshistorie. Men så man stadig for- holder sig åbent til, hvis der opstår udfordringer. Og i øvrigt også være opmærksom på, om kommunens øvrige medarbejdere – som ikke er omfattet af firedagesugen – trives. Dem skal der også drages omsorg for.

Fællestillidsrepræsentanten: Skønt med tre fridage i træk

De tre fridage i rap har været endnu bedre end forventet, siger Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidskvinde for 150 HK´ere i Odsherred Kommune.

– Det, der springer mest i øjnene efter de første seks uger, er, hvor godt vi er kommet fra start. Folk bruger virkelig energi på, at det skal lykkes. Folk brænder for det. Og stemningen på rådhuset var kanon, da vi gik i gang. Alle var så spændte. Jeg tror, det har været afgørende, at vi brugte lang tid på at forberede det, så man kunne vænne sig til det, siger hun.

Den første fredag var vi en del, der mødte hinanden ude på indkøb. Så det blev lidt af en joke, om vores økonomi holdt til en firedagesuge.
EVA HAUPT-JØRGENSEN, FÆLLESTILLIDSKVINDE

Forskningen talte sandt

Det har overrasket Eva Haupt-Jørgensen og hendes kolleger, hvor velgørende det er at have tre sammenhængende fridage.

– Vores kommunaldirektør har hele tiden sagt, at forskningen beskrev, at det var godt for krop og sjæl. Men det er bare noget andet at opleve det. Det er virke- lig fantastisk at vide, når man går hjem torsdag, at man har fri i tre dage. Flere fortæller, at de har siddet lørdag aften og sagt til sig selv: ”Skønt, jeg har en hel dag mere”. Det har været meget bedre end forventet.

Omvendt er flere af de øvrige dage jo længere.

– Selvfølgelig kan det være hårdt. Men det kommer an på jobfunktionen. Hvis man har mange afbræk, fordi man går til møder, er det nemmere at komme igennem en lang dag, end hvis man sidder meget ved skrivebordet, siger Eva Haupt-Jørgensen.

– Og selvfølgelig skal vi vænne os til de længere dage. Jeg ser flere, der lige går en tur ud for at få ilt til resten af dagen. Men når vi kommer til torsdag eftermiddag, opvejer de tre fridage det hele!

Hvad med børnefamilierne, der før forsøget var lidt bekymrede for de længere dage?

– Jeg har ikke hørt, at der er problemer, og ingen er sprunget fra ordningen. De har fundet ud af at få det til at gå op.

Hvad laver folk så om fredagen?

– Den første fredag var vi en del, der mødte hinanden ude på indkøb. Så det blev lidt af en joke, om vores økonomi holdt til en firedagesuge. Men folk laver alt muligt: gør rent, slapper af og går på indkøb.

Til gavn for borgerne

De to timer til kompetenceudvikling er også et stort plus.

– Det er rigtig fint, at Odsherred Kommune har lyst til at investere i sine medarbejdere, siger Eva Haupt-Jørgensen, der forklarer, at der heller ikke er kommet klager fra borgerne over, at kommunen holder lukket fredag

– Det giver bedre borgerbetjening, at de nu kan booke møder på ydertider. Vi har jo både begyndt det her for vores egen og for borgernes skyld. Vi kan favne begge dele, og det fungerer rigtig godt.

Scroll to Top