udgives i samarbejde mellem

whatshot_ny

Mindsk ledelsesspændet: Ansæt flere ledere

I Viborg har kommunaldirektør Lasse Jacobsen ansat 22 nye ledere af medarbejdere i kommunen. Fordi det er helt galt, når én leder på ældreområdet kan have helt op til 80-100 ansatte i direkte reference, mener han. 

Af journalist Tine Seibæk // tinesejbaek@gmail.com

Som kommunaldirektør har Lasse Jacobsen syv personer i direkte reference. Det er et typisk ledelsesspænd for en kommunaldirektør. På et plejecenter har en leder typisk op til 80-100 ansatte, som vedkommende skal lede direkte. 

– Syv er åbenbart det antal, man mener, at jeg kan overkomme. Mens en leder et sted med døgnbemanding for ældre skal lede over 10 gange så mange. Enhver kan jo se, at det er helt galt, siger Lasse Jacobsen.

– Jo tættere man kommer på borgerne – ude i de yderste led, hvor man gør en reel forskel – jo flere ansatte har en leder i direkte reference. Det betyder, at medarbejderne sjældent deres leder og kan ikke få afklaret simple ting. Og man kan ikke lede noget, man ikke er i kontakt med, siger kommunaldirektøren. 

Lasse Jacobsen er tidligere medlem af Ledelseskommissionen, som i 2018 bl.a. anbefalede at mindske ledelsesspændet, så de ansatte kommer tættere på lederen. Ikke længe efter tog Viborg Kommune konsekvensen og begyndte at oprette nye lederstillinger.

– Forskningen viser, at når man kommer udover et ledelsesspænd på 25-30 – afhængig af konteksten – så bliver effekten af ledelse reduceret. Vi ved, at god ledelse gør en forskel. Det gør dårlig ledelse også, konstaterer Lasse Jacobsen. 


Man kan sagtens satse på flere ’varme hænder’, men hvis der ikke er nogen til at lede, at de gør det rigtige, får vi ikke det optimale ud af ressourcerne.
Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune

Ikke i mål endnu

I Viborg har man derfor oprettet 22 nye lederstillinger, primært på kommunens plejecentre, men også nogle på socialområdet. Det er sket inden for det eksisterende lønbudget, bl.a. ved at reducere i konsulentfunktioner. 

– Vi er ikke i mål endnu og vil sandsynligvis ansætte flere, også på socialområdet. Vi følger fortsat op på, om vi er gået langt nok, siger Lasse Jacobsen og uddyber: 

– På ældreområdet er ledelsesspændet nu nede på mellem 25-40. Det er stadig højt, men dog en halvering. På socialområdet har vi fx på et døgntilbud med 40 medarbejdere ansat en ekstra leder, så de nu er to.

Mere nærværende ledelse højner trivsel

De første tilbagemeldinger viser, at lederne er blevet mere synlige for medarbejderne. Og når man er tættere på de enkelte medarbejdere og hele gruppen af ansatte, får man hurtigere beslutningsgange, fremhæver Lasse Jacobsen. 

– Lederne på plejecentre og døgntilbud er, som en anden positiv effekt, også kommet tættere på borgerne og deres pårørende. Både ledere og ansatte siger, at det har givet mere nærværende ledelse, større mulighed for sparring – og en bedre stemning på arbejdspladsen. Og så tror vi også på, at det på sigt vil give lavere sygefravær, fordi mere nærværende ledelse giver højere trivsel på arbejdspladsen.

Skal gribe ind overfor store spænd

Lasse Jacobsen mener, at hvis ledelsesspændene er så stort som 60-80-100, så skal man gøre noget. 

– Det står slet ikke til diskussion. Vi har ikke råd til at lade være. Man kan sagtens satse på flere ’varme hænder’, men hvis der ikke er nogen til at lede, at de gør det rigtige, får vi ikke det optimale ud af ressourcerne. 

Han mener dog ikke, at den eneste vej er at ansætte flere ledere. 

– Man kan også forsøge at mindske ledelsesspændet ved at koordinere sig i lederteams eller fx uddelegere særlige opgaver til bestemte medarbejdere. Men i min optik er den rene model at oprette flere rigtige lederstillinger med fuld lederkompetence, siger Lasse Jacobsen.

Scroll to Top