udgives i samarbejde mellem

Leder: Ledelse er en holdsport

Som ledere har vi selv et ansvar for at være ”lykkelige” i de teams, vi indgår i. Det kræver tillid til hinanden og mod hos den enkelte leder.

Af Susanne Lassen

”Et team af ledere, der ser hinanden som medspillere frem for modspillere, en engageret chef og alle med en stærk vilje og lyst til at udrette noget særligt sammen. Det er kerne-ingredienserne i et velfungerende team.”

Det lyder godt, ikke? Men opleves det også sådan i hverdagens ledelsesrum?

Vi har tidligere i Offentlig Ledelse læst artikler om, at ledere også har ret til et godt arbejdsmiljø, og det er netop indgangsvinklen til et velfungerende lederteam. Talrige undersøgelser har vist, at vi i Danmark er det lykkeligste folk i verden. Der er nu også kommet resultater fra en undersøgelse, der viser, at vi er det land i verden med størst tilfredshed i jobbet. Det vil med andre ord sige, at ovenstående formentlig er sandt – i hvert fald nogle steder. Eller er vi bare naive og tilfredse med det næstbedste uden at vide, ønske eller indse, at vi kan blive bedre?

Tillid er afgørende
Lykke kan nok defineres på mange måder. Et af de begreber, der er med til at kendetegne vores ”lykke” er tillid. Vi har – oftest – tillid til de instanser, offentlige såvel som private, i samfundet, som vi i forskellige sammenhænge er i kontakt med.

I et lederteam er tillid også altafgørende. Man skal trygt kunne sige sin mening, komme med ideer uden at blive afvist eller i yderste konsekvens blive latterliggjort. Mistænker man, at nogen i teamet fx bruger diskussioner til at fremme sig selv, er tilliden brudt, oplysninger vil måske blive holdt tilbage, ideer fremlægges ikke, og der opstår grobund for subkulturer.

Tilliden skal være ubetinget, hvilket betyder, at den ikke først skal fortjenes eller optjenes. Den enkelte leder i teamet skaber tillid ved at vise tillid. Det kræver mod og tillid at kunne vise andre tillid. Chefen må nødvendigvis kunne fremme andre i teamet, rose og opmuntre. Trods talrige lederuddannelser kræver det for mange ledere, at man også arbejder med sig selv, og at man er bevidst om, hvordan man virker på andre. Når jeg som leder udtaler mig, er jeg så troværdig? Opfatter andre det jeg mener, jeg siger? Hvilke signaler sender jeg?

I det velfungerende lederteamet bliver alle bevidste om hinandens styrker og svagheder. Der opstår en samhørighed, der afspejler aktivt og positivt samspil i dagligdagen – man vil typisk vælge hinanden til sparring og feedback i forskellige både faglige og ledelsesmæssige udfordringer.

I lighed med det ansvar, alle ledere har for at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø, har vi som ledere på de forskellige niveauer også et ansvar for at være ”lykkelige” i de ledelsesteam, vi indgår i. Efter at have skiftet lederjob for kort tid siden er det blevet endnu mere klart for mig, hvor vigtigt det er, at mine nærmeste ledere og mine medledere fungerer sammen. Det er med til at fremme arbejdsglæden, og vi opnår enighed om mange nye, innovative tiltag i en til tider meget fortravlet hverdag.

Det skal være sjovt, men ikke være for sjov.

 

Scroll to Top