udgives i samarbejde mellem

Gør op med detailstyringen, tak!

Ledelseskommissionen må gøre op med detailstyring

Offentlig Ledelses udgiverkreds er enig om, at den stramme detailstyring i velfærdsproduktionen skal erstattes af et større albuerum til lederne og sund fornuft i, hvad vi styrer efter og måler på.

Af journalist Tina Juul Rasmussen//tina@juul-kommunikation.com

Siden minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, præsenterede regeringens ledelseskommission i midten af marts, har det ikke skortet på holdninger og forventninger i begge ender af skalaen til, hvad der vil komme ud af arbejdet. Faktum er, at kommissionen inden udgangen af dette år skal levere sine anbefalinger til, hvordan offentlig ledelse kan blive bedre som et led i at forny og forbedre den offentlige sektor.

Socialrådgiverne er medspillere

Til at kvalificere disse anbefalingerne er der nedsat en følgegruppe, som skal bidrage med viden og erfaringer fra praksis. Her har Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening, fået en plads. Han forstår godt kritikken af det kommissorium, som ligger til grund for ledelseskommissionen, hvor centrale begreber i ledelsesdebatten som ’styring’ og ’tillid’ er fraværende.
– Og tak for det! At der ikke fra start er nogle bunde opgaver i den forstand giver jo mulighed for at tænke frit og åbent om ledelsen og tilrettelæggelsen af den offentlige sektor mange år frem i tiden, siger han og ser frem til at være med til at påvirke kommissionens arbejde fra sin plads i følgegruppen.
– Jeg ser min plads som en klar anerkendelse af, at vi opfattes som væsentlige spillere i ledelsen af den offentlige sektor. Det er også en cadeau til socialrådgiverne om, at vi tager ansvar – ikke kun socialfagligt, men også i udviklingen af velfærdssamfundet.

Det er også en cadeau til socialrådgiverne om, at vi tager ansvar
Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening

Anders Fløjborg peger på tre områder, hvor han gerne ser bud på nye løsninger:
– Medarbejdernes faglighed skal bruges bedre, end den bliver i dag. Vi har også behov for et bud på et nyt styringsparadigme, så borgerne oplever, at systemet er til for dem – herunder også et større ledelsesrum, så lederne lokalt kan skabe forandringer for borgerne. Og fokus på effektmåling i stedet for procesmåling, så vi måler på de konkrete resultater, der har effekt for borgerne, fremfor vejen derhen.

Skal skille skæg fra snot

Det kan Bodil Otto, formand for HK Kommunal, fint bakke op om. Hun håber, at ledelseskommissionen vil ’skille skæg fra snot’, som hun udtrykker det:
– Med det mener jeg, at man skal skelne mellem de rammer og vilkår, lederne har for at udøve ledelse, og så den ledelse, de faktisk udøver. Der har været mange udtalelser i kølvandet på kommissionens nedsættelse om, at der er mange dårlige offentlige ledere. Og det er simpelthen ikke rigtig, siger hun og fremhæver blandt andet, at stort set alle offentlige ledere i dag har diplom- og eller masteruddannelser som et resultat af Trepartsforhandlingerne for nogle år siden. Så deres faglige niveau fejler ikke noget.
– Problemet er nok snarere, at det er svært at rekruttere og gøre det attraktivt at være offentlig leder, hvis man skal bruge 80 procent af sin tid foran en computer på administration i stedet for at arbejde med faglig udvikling. Så problemet ligger altså i rammerne, som jeg ser det. Derfor er det jo også interessant, at det er staten – med det mest detailstyrede system overhovedet, som skal undersøge kommuner og regioners ledelse. Ingen taler om at se på statens ledelse og styring. Det vil jeg gerne bruge noget energi på i forbindelse med kommissionens arbejde, siger Bodil Otto.

Ingen taler om at se på statens ledelse og styring
Bodil Otto, formand for HK Kommunal

Hendes håb er, at kommissionens arbejde vil foregå i en god tone og ende op med nogle klare anbefalinger til en mere tillidsbaseret styring af den offentlige sektor.
– Vi kan sagtens arbejde med mål for den offentlige velfærd, men måden at opnå dem på skal ikke beskrives i den detailgrad, vi ser i dag. Lederne har brug for langt større frihed i arbejdet. Og så synes jeg, at kommissionen skal se på de mere end 80 publikationer, vi har udgivet i Væksthus for ledelse i de seneste ti år – projekter, som netop bekriver hvad god offentlig ledelse er, og hvordan lederne faktisk udøver den derude.

Ret fokus mod faglig ledelse

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, hilser først og fremmest ledelseskommissionen velkommen med et ønske om fokus på betydningen af faglig ledelse:
– Jeg håber, at kommissionens arbejde resulterer i en anerkendelse af, at det, som er aller aller vigtigst i offentligt ledede tilbud, er faglig ledelse. Uden fokus på, hvad fagligheden kan og skal, går det ikke. Derfor har vi brug for fx socialpædagogiske ledere til at lede socialpædagogiske tilbud, siger han og bakker Bodil Otto fra HK Kommunal op i, at der også er brug for at anerkende, at offentlige ledere er veluddannede og kompetente:
– Vores ledere er faktisk i stand til både at være ’djøf’ere’, når de skal det, og socialpædagogfaglige, når det er nødvendigt. Derfor gentager jeg også, at vi har brug for en anerkendelse af betydningen af fag-faglig ledelse. Det at lede et ’fag’ bliver vigtig, siger Benny Andersen og håber, at ledelseskommissionen vil flytte fokus fra, hvad ledelse ’bør’ være, til hvad det reelt er og kan.
– Vi har brug for, at der faktisk og reelt bliver sat fokus på det særlige ved ledelse af offentlige tilbud. Vi har haft nok af kloge mennesker, som har sagt, hvad ledelse bør være. Vi har brug for fokus på, hvad man faktisk kan gøre som ledere i forskellige sammenhænge, og dermed også fokus på styringsparametre.

Uden fokus på, hvad fagligheden kan og skal, går det ikke
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Fakta: Om ledelseskommissionen

Ledelseskommissionen består af ni medlemmer:

Formand: Allan Søgaard Larsen, tidligere koncernchef for Falck A/S

Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet

Eva Zeuthen Bentsen, partner Odgers Berndtson og tidligere direktør på Gentofte Hospital

Marianne Thyrring, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut

Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune

Dorthe Gylling Crüger, adm. direktør på Sygehus Lillebælt

Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven i Vejle Kommune

Birgit Lise Andersen, skoleleder på Strandgårdsskolen i Ishøj Kommune

David Hellemann, koncerndirektør i Nykredit og tidligere departementschef i Finansministeriet

Alfred Josefsen, ejer af ledelsesfirmaet Alfred A/S og tidligere adm. direktør for Irma.

Følgegruppen skal bidrage med viden om og perspektiver på ledere og ledelsesvilkår. Den er sat sammen af medlemmer fra: LO, FTF, Akademikerne, DA, Lederne, Kommunaldirektørforeningen, Skolelederforeningen, BUPL’s Lederforening, Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening, Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark, Offentlige Chefer i Djøf, Danske Gymnasier, Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Universiteters rektorkollegium samt KL og Danske Regioner.

Læs ledelseskommissionens kommissorium her.

Scroll to Top