udgives i samarbejde mellem

Hvem taler med hvem om hvad?

Relationer: Hvordan har du det med dine medarbejdere?

Hele organisationen påvirkes positivt, når ledere og medarbejdere har det godt med hinanden, viser ny forskning. Men en god relation kommer ikke af sig selv. Den kræver, at du prioriterer at lære dine medarbejdere at kende og skaber psykologisk sikkerhed. Læs her, hvordan du gør.

Af journalist Annette Aggerbeck//ann.agg@mail.dk

Når relationen mellem leder og medarbejdere er god, bliver der overvægt i den positive vægtskål: Det psykiske arbejdsmiljø bliver bedre, så medarbejderne oplever større arbejdsglæde og yder en bedre indsats, der fører til gode resultater og er med til at fastholde de ansatte.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Social kapital på arbejdspladsen. Forbindende social kapital – ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejderrelationer.

Det afhænger dog ikke kun af lederen, om forholdet mellem leder og medarbejder er godt eller dårligt, fastslår rapportens hovedforfatter, post.doc. Malene Friis Andersen.

– Den moderne relation mellem leder og medarbejder er en del mere gensidig end hidtil antaget. Selv om lederen via sin stilling har det største ansvar for relationen, viser vores forskning, at medarbejderne også påvirker lederen og dermed ikke kun er passive modtagere af ledelse, siger hun.

For at sikre gode relationer anbefaler forskerne derfor i rapporten, at lederen i højere grad inviterer sine medarbejdere til samtaler om, hvordan de har brug for, at hun leder dem.

– Det er også vigtigt, at medarbejderne har blik for, hvordan de påvirker relationen til lederen, siger Malene Friis Andersen.

At vise sin tvivl som leder og rådføre sig med medarbejderne kan også være med til at skabe tillid. Dog er det kun relevant i de sammenhænge, hvor medarbejderne faktisk har indflydelse.
Malene Friis Andersen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det er flere komponenter i en god relation

Retfærdighed og psykologisk sikkerhed er vigtige komponenter i en god arbejdsrelation, dokumenterer rapporten. En vej til at skabe tillid og tryghed er at give medarbejdere en grundlæggende oplevelse af, at man som leder handler bedst muligt, og at man er på samme hold, når det handler om at løse afdelingens kerneopgaver. Man skal føle sig stolt af sin arbejdsplads, og derfor er det ifølge forskerne en god idé, at lederen taler med medarbejderne om værdier og visioner – og ikke mindst får afstemt forventninger.

– Samarbejdet kan besværliggøres af, at lederen prioriterer anderledes end medarbejderne, eller at medarbejderne tror, at der forventes mere eller andet af dem, end lederen reelt gør, siger Malene Friis Andersen.

70 % er nok – men hvordan?

Dialog er vigtig, men mindst lige så vigtigt er det, at lederen tænker over sin kommunikation.

– Det nytter ikke at sige til en medarbejder, at det er nok, at han yder 70 %, fordi der skal spares. For hvad er 70 %? Og hvem tager ansvar for konsekvenserne? Gør det så konkret som muligt – tal helt konkret om, hvor medarbejderen kan nedprioritere opgaver, foreslår Malene Friis Andersen og understreger, at man ved besparelser dog kan nå til et punkt, hvor man ikke kan få det til at hænge sammen mere. Det kan man ikke kommunikere sig ud af som leder.

– En god relation handler også om, at lederen leder opad ved at tage problemstillingen op med sin egen ledelse, så medarbejderen føler sig taget alvorligt. Det er ikke en nem situation, konstaterer hun.

Vær på forkant og undgå rutinen

Som leder gælder det også om at være på forkant, så man hele tiden sikrer sig, at der ikke går rutine i kontakten til medarbejderne.

– Undersøg med medarbejderne, om de synes, at I har hyppig nok kontakt, om I får holdt de møder, der er behov for, hvordan jeres møder fungerer, om I får talt om det, der er vigtigt osv. Tal også med dem om, hvorvidt de synes, der er nok en-til-en-møder, siger Malene Friis Andersen.

For det er vigtigt at erkende, pointerer hun, at det er sværere at få en tæt medarbejder-relation med et ledelsesspænd på fx 50 medarbejdere.

– Her er det en god idé at drøfte med medarbejderne, hvordan man kan være synlig inden for de eksisterende rammer.

Retfærdighed i beslutningerne er vigtig

Når lederen træffer beslutninger, kan hun skabe psykologisk sikkerhed ved at vise, at der er plads til uenighed, og at det er okay at komme med faglig funderet kritik, fordi det hjælper hende til at træffe beslutninger på et mere informeret grundlag. Det er også en god idé at bede om feedback fra medarbejderne om sin ledelsesstil.

– At vise sin tvivl som leder og rådføre sig med medarbejderne kan også være med til at skabe tillid. Dog er det kun relevant i de sammenhænge, hvor medarbejderne faktisk har indflydelse, siger Malene Friis Andersen.

Et godt forhold bygger også på retfærdighed og forståelse for lederens bevæggrunde.

–  Vores forskning viser, at det er vigtigt at opleve beslutningsprocesser som retfærdige, selv om man ikke nødvendigvis er enig i selve beslutningen. Man skal fx opleve, at lederen sørger for, at det er de rigtige medarbejdere, der får bonus, får de spændende opgaver eller bliver forfremmet, siger Malene Friis Andersen og anbefaler, at man informerer grundigt flere gange op til beslutningen for at gøre den gennemsigtig, og at medarbejdere får mulighed for at komme med input.


Fakta: Sådan skaber du et godt forhold til dine medarbejdere

  • Det tager tid at opbygge et tillidsfuldt forhold til medarbejderne. Se på den tid, du bruger på dine medarbejdere, som en investering og forebyggelse af stress-sygemeldinger.
  • Prioriter personalemøder og en-til-en-samtaler. Gå med ud og følg medarbejderne i deres arbejde.
  • Hvis ikke du har mulighed for at tale med dem så ofte, som du ønsker, fx på grund af et stort ledelsesspænd, så tag kontakt via jeres intranet.
  • Tal om din ledelsesstil med medarbejderne og om rammerne for jeres kontakt. Er der noget, der kunne være anderledes og bedre?
  • Jo større ledelsesspænd, desto sværere er det at skabe tætte relationer. Overvej, om I skal indføre en ordning med en trivselsmakker eller nedsætte mindre teams, der holder øje med hinandens trivsel.
  • Afstem dine forventninger med medarbejderne. Måske har de højere forventninger til dem selv, end du har.

Kilder: Malene Friis Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Tanja Kirkegaard, organisationspsykolog, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning


Fakta: 4 afgørende komponenter i den gode relation

  1. Kvaliteten af relationen
  2. Interaktionshandlinger, dvs. konkrete handlinger fra leder og medarbejdere i at løse arbejdsopgaver og kerneopgaver
  3. Fælles vision
  4. Organisatorisk tilhørsforhold.

Kilde: Malene Friis Andersen & Vilhelm Borg. Social kapital på arbejdspladsen, forbindende social kapital – Ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejderrelationer, rapport nr. 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Scroll to Top