udgives i samarbejde mellem

Tine Asmussen

Hvor trykker skoen hos lederne?

Hvad skaber mistrivsel hos lederne? En temperaturmåling hos Lena Lybkjær, der coacher ledere i Dansk Socialrådgiverforening, og karrierevejleder Tine Asmussen fra HK’s Karrieretelefon viser, at manglende opbakning fra chefen, besparelser og svære relationer til kolleger og medarbejdere presser ledere.

Af journalist Annette Aggerbeck | annette@aggerbeck-kommunikation.dk | Foto PR

Det er svært at tegne et entydigt billede af, hvad der får ledere til at mistrives. Men nogle elementer går igen. Lena Lybkjær fra ledercoachingfirmaet Actief Hartmanns har coachet flere ledere, der oplever, at det er svært at blive leder for sine tidligere kolleger.

– Hvordan skal man træde i karakter? Eller få italesat, at en tidligere kollega ikke arbejder så effektivt som andre? Det vækker usikkerhed og mange svære følelser, som man skal lære at distancere sig fra. Ofte opfatter en ny leder det som et større problem, end medarbejderne gør, siger hun.

Flere af de ledere, Lena Lybkjær beskæftiger sig med, mistrives også på grund af manglende opbakning fra deres chefer.

– Cheferne møder lederne med en laissez faire-holdning, hvor de giver udtryk for, at ”det skal vi nok tage os af”, men der sker ingenting. Eller cheferne blander sig i ledernes ansvarsområder og træffer beslutninger uden at inddrage dem. Det vækker stor frustration hos lederne.

– Nedskæringer og manglende forståelse oppefra fører også til dårlig trivsel hos mange ledere. Det er samtidig svært at lede medarbejdere, der er dybt frustrerede over alt det, de skal nå på alt for lidt tid, siger Lena Lybkjær.

Cheferne møder lederne med en laissez faire-holdning, hvor de giver udtryk for, at ”det skal vi nok tage os af”, men der sker ingenting.
LENA LYBKJÆR, RÅDGIVER ACTIEF HARTMANNS

Krydspres og mistrivsel

Tine Asmussen sidder i HK’s Karrieretelefon, og her taler hun også med ledere, der føler sig pressede på grund af nedskæringer.

– Det kan være situationer, hvor lederen for at undgå at opsige medarbejdere forsøger at omplacere dem, men stadig har et ledelsesansvar for dem, når de så indgår i andre teams og sammenhænge.

Tine Asmussen har rådgivet ledere med symptomer på stress over at skulle honorere politiske forventninger og ny lovgivning oppefra, som deres i forvejen pressede medarbejdere ikke er enige i. Et krydspres, der kan føre til mistrivsel.

– Når du som leder står i et krydspres, kan dine holdninger, der bygger på dine værdier, blive udfordret. Som leder er du særlig udsat for at mistrives, hvis du ikke kan lede ud fra dine værdier, siger hun.

Mange ledere oplever det som en svaghed, når der er noget, de ikke kan klare på egen hånd, og rækker derfor ikke ud.
Tine AsmussenTINE ASMUSSEN, HK’S KARRIERETELEFON

Vanskelige relationer

Nogle af de ledere, der ringer til HK’s Karrieretelefon, har udfordringer med deres nærmeste leder eller en lederkollega.

– Lederen kan føle sig modarbejdet på ledermøder eller opleve, at der bliver talt bag hendes ryg, måske til hendes medarbejdere. Svære relationer handler ofte om dårlig kemi og om, at man kommer skævt ind på hinanden, siger Tine Asmussen.

Det billede genkender Lena Lybkjær. Hun har også haft kontakt med ledere, der oplever splittelse i en ledergruppe og har følt sig kørt ud på et sidespor.

– De bliver fx set ned på, hvis lederen har andre holdninger end flertallet i ledergruppen. Nogle har måske en privat relation til chefen, der gør, at de undlader at debattere vigtige emner.

Det kan også være ensomt at være leder, fordi det er tabubelagt ikke at kunne klare tingene selv, oplever både Tine Asmussen og Lena Lybkjær.

– Mange ledere oplever det som en svaghed, når der er noget, de ikke kan klare på egen hånd, og rækker derfor ikke ud. Når ledere ringer til HK’s Karrieretelefon, er det typisk sidste udvej, men som leder er du nødt til at prioritere din egen trivsel og ’tage din egen iltmaske på først’, før du gør det for medarbejderne. Så ræk ud i tide, lyder opfordringen fra Tine Asmussen.

Kontakt HK’s Karriere­telefon

Du kan enten ringe alle hverdage kl. 13:00-16:00 på tlf. 3330 4460 eller booke tid til vejledning på: hk.dk/karriere/karrieretelefonen
(OBS! Kræver login til HK. Scroll ned på siden og find booking-muligheden)

Scroll to Top