udgives i samarbejde mellem

Førlederforløb er vigtige i organisationer

Hvem af dine medarbejdere skal på førlederforløb?

Tyvstart på lederkarrieren: Det er nu, du har mulighed for at sende medarbejdere, som kunne blive fremtidens ledere, på førlederforløb i OAO-FTF-regi.

Af journalist Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

Seks dage på skolebænken. Mere kræver det ikke for at afklare, om en medarbejder har mod på, talent for og kompetencer til at blive leder.

– Og det er en god investering, fordi det sparer organisationen tid, at en kommende leder på forhånd er blevet introduceret til de grundlæggende overvejelser og forandringer, der følger med bevægelsen fra medarbejder til leder.

Sådan siger områdechef Susanne Søndergaard Hansen fra VIA Efter- og Videreuddannelse hos VIA University College i Aarhus, der gennemfører førlederforløbet På vej mod ledelse sammen med OAO og FTF.

Forløbet starter i februar og er på i alt seks dage med afsluttende eksamen. Det kommer rundt om tre grundlæggende elementer i ledelse: Lederidentitet, kommunikation og organisationsforståelse. Alle deltagere får i forløbet tilknyttet en mentor, som de kan sparre med om forståelse af de konkrete opgaver i ledelse, og en coach, de i slutningen af forløbet kan drøfte deres personlige overvejelser ved at blive leder med.

Skal klædes på til leder på forhånd

Der er brug for, at de nuværende offentlige ledere tænker i, hvem som skal løfte ledelsesopgaverne i fremtiden. Demografien peger på en en afgang af ledere de kommende år, og allerede nu oplever flere kommuner faldende søgning på lederstillinger. Nogle må endda genopslås for at blive besat.

– Derfor arbejder en række kommuner allerede målrettet med deres egen leder-pipeline, og vi oplever en stigende interesse for talent- og førlederforløb, siger Susanne Søndergaard Hansen.

I den proces er der god gevinst i at give fremtidige ledere indsigt i, hvad ledelsesfunktionen indebærer.

– Som leder får man en anden position i organisationen med andre opgaver, og der er ting, man må sige farvel til – både fagligt og relationelt. Viden om organisationer, ledelse og kommunikation sammen med mentorens bidrag fra den daglige ledelsespraksis er elementer, som ved indgangen til et lederjob gør en forskel for organisationen og for den enkelte nye leder. Derfor gør vi meget ud af at arbejde med dem i forløbet, siger Susanne Søndergaard Hansen.

Vi giver dem, som vil ledelse, mulighed for hurtigere at finde ind i lederjobbet.
Områdechef Susanne Søndergaard Hansen, VIA University College

Skal lære at kommunikere som ledere

Indholdet i de seks undervisningsdage i førlederforløbet tager afsæt i studeordningens formål: ”At tage reflekterede kommunikative valg i organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis” (se boks).

– En meget vigtig del af det at være leder er at forstå betydningen af ledelseskommunikation – hvordan man bringer sig selv i spil og måden man kommunikerer på. Man skal også forstå, hvordan en organisation er skruet sammen med de styringsmekanismer og dynamikker, der findes. Og ikke mindst skal man afklare sin egen lederidentitet, fordi man bringer sin personlighed og sine værdier i spil som leder. Alt det kommer vi omkring på kurset, siger Susanne Søndergaard Hansen.

Men netop fordi det er et førlederforløb, kan deltagerne ikke gå hjem og prøve det af, de har lært. Så for at give dem mulighed for at få sparring på deres overvejelser, spørgsmål og måske tvivl, bliver hver enkelt parret med en mentor, ligesom hele forløbet afsluttes med en coach-samtale.

– Mentoren bringer konkret praksis ind i forståelsen af, hvad det vil sige at være offentlig leder, og vi håber, at de bevarer kontakten bagefter, fordi det er godt at have netværk som ny leder. Coachsamtalen er det neutrale rum, hvor deltageren kan afklare, om de vil ledelse eller ej – eller om det ikke skal være nu, men nogle år osv., siger Susanne Søndergaard Hansen og tilføjer:

– Der er også en værdi i at sige nej tak til ledelse. Ligesom der vil være nogle, som siger ja tak, men som ikke selv ville have tænkt tanken, hvis ikke de havde fået tilbuddet om at komme på førlederforløb – og her finder vi nogle potentielt rigtig gode ledere, der allerede som medarbejdere tænker ud over egne opgaver og arbejder konstruktivt for hele organisationen.

Tilmeld din medarbejder På vej mod ledelse

  • Forløbet finder sted hos VIA University College i Aarhus med studiestart den 1. februar 2018 og eksamen den 18. maj.
    Kurset koster 13.500 kr.
  • Tilmelding – og yderligere oplysninger – kan ske til konsulent Dorthe Storm Meier i OAO, på dsm@oao.dk
  • Læs mere om forløbet på www.ftf.dk/ledertalent

Fakta: Sådan er forløbet På vej mod ledelse bygget op

Dag 1: Intro, forløbets teoretiske afsæt og dannelse af netværksgrupper

Dag 2: Organisatorisk kontekst for ledelse, lederidentitet og lederudvikling

Praktikdag mellem dag 2 og 3: Deltagerne medbringer en undersøgelsesopgave og mødes med deres mentor

Dag 3: Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?

Dag 4: Kommunikative kompetencer i forhold til at initiere og facilitere

Dag 5: Strategisk forankring og organisatoriske processer

Dag 6: Oversætte og konkretisere erfaringerne fra forløbet med henblik på oplæg til eksamen og videre perspektivering

Eksamen

Fakta: Temaer i forløbet På mod ledelse                        

  • Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?
  • Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?
  • Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?
  • Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer?
Scroll to Top