udgives i samarbejde mellem

Lederen_banner_juni23
Centerchef koordinerer op, ned og på tværs

Lederen: Husk at smøre ledelseskæden

En ledelseskæde kræver løbende vedligeholdelse, for hvis den knækker, påvirker det hele organisationen. Her er ledernes evne til at samarbejde både vertikalt og på tværs helt afgørende. 

Af Anders Fløjborg, centerchef for Børn & Familier, Bornholms Regionskommune og formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening

En velkendt kliché lyder, at ”en kæde er aldrig stærkere end dens svageste led”. Det er jo sådan med klichéer, at de både er banale – men også sande. Det gælder også, når vi taler ledelseskæden i en organisation. 

Med dette nummer af Offentlig Ledelsesender vi dig en ny publikation fra Væksthus for Ledelse – Mellem chef og direktør. Fem fokusområder for et godt samarbejde – der netop handler om, hvor vigtig sammenhæng i ledelseskæden er. Eller sagt på en lidt mere jordnær måde: Samarbejdet og relationen mellem fx en direktør og chefen på niveauet under er afgørende for, hvordan resten af organisationen fungerer og præsterer. 

Lederteams skal være afstemt på tværs

Er relationen og samarbejdet godt, slår det igennem i den kommunikation, som flyder fra de niveauer videre ned igennem lagene til personale- og frontlederne. En vigtig opgave for dem er jo at oversætte informationerne oppefra, så de kan omsættes til praktisk og daglig velfærdsproduktion. 

Ledelseskæden skal altså hænge sammen og være velsmurt vertikalt – fra den politiske ledelse til afdelingslederen. Det skal den også være horisontalt. Ledere på samme niveau skal på samme vis spille hinanden gode og ikke konkurrere. Fokus skal være på opgaven, ikke på rollen. Og lederteamet skal være samstemt på tværs.

En velfungerende ledelseskæde både vertikalt og horisontalt handler med andre ord om vores evne til at samarbejde.
Anders Fløjborg, centerchef i Bornholms Regionskommune og formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening

Hvordan sikrer man så det? Det kræver først og fremmest en åben dialog. Vi skal som ledere kunne sige til hinanden, hvis noget ikke fungerer optimalt. Det kræver, at man kender sin egen opgave og er ydmyg over for, at man ikke træder ind over grænsen til sine kollegers kompetencer eller fagområder. En velfungerende ledelseskæde både vertikalt og horisontalt handler med andre ord om vores evne til at samarbejde. 

Jeg oplever ofte, at når vi står med et problem, har vi en tendens til at løse det ved at organisere os på en ny måde. Men det er der i min optik langtfra altid brug for. Ofte kan det klares med management – tegninger og tidsplaner på papir. 

Spil hinanden gode

Derimod er der behov for, at vi kigger nærmere på ledelsenog på, hvordan vi styrker hinandens ledelse. At vi tør se hinanden som mennesker frem for roller og funktioner. For som mennesker kan vi ofte løse problemerne sammen.

Derfor er mit budskab, at vi som ledere skal spille hinanden gode. Og at vi er forpligtede til at gøre opmærksom på, hvis en samarbejdsrelation ikke fungerer helt, som den skal – frem for at sidde og vente på, at det nok går over eller løser sig selv. Det gør det sjældent. 

God læselyst!

Scroll to Top