udgives i samarbejde mellem

udfordring_header

Et tydeligt ledelsesgrundlag er en stor gevinst

Udfordring: Hvordan lever man som offentlig leder op til Ledelseskommissionens anbefaling om at gøre sit personlige ledelsesgrundlag tydeligt?

Af journalist Lars Friis  |  post@ larsfriis.dk // Foto Torben Nielsen

“Offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan de oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier deres ledelse bygger på”.

Sådan lyder en af anbefalingerne fra Ledelseskommissionen. Og Stig Kjerulf, Offentlig Ledelses faste ledelsescoach, er enig i, at det er vigtigt at gøre de personlige ledelsesværdier tydelige.

– Et personligt ledelsesgrundlag viser det autentiske menneske i lederjobbet. Hvad står du selv for i forhold til organisationens værdier og strategi, hvordan er dit menneskesyn, hvor finder du meningen i dine opgaver, og hvad vil du gerne kommunikere til dine medarbejdere?

Når det billede er tydeligt for lederen selv og for medarbejderne, er det med til at motivere og skabe grundlag for nærvær, tillid og tilknytning. Derfor er det meget vigtigt at få tydeliggjort, mener han.

Som leder bliver man bedre til at motivere sine medarbejdere, hvis man viser det, man selv står for. Så hænger ord og handling sammen.
Stig Kjerulf, erhvervspsykolog

Lederens autenticitet motiverer

Heldigvis, pointerer Stig Kjerulf, er der ikke i det offentlige generelt et problem med at se en mening i de opgaver, man udfører, fordi det offentlige i vid udstrækning har med støtte, omsorg eller tilsvarende meningsfulde indsatser at gøre.

– Her adskiller den offentlige sektor sig fra en privat tyggegummifabrik, men derfor kan der alligevel godt være forskelle i de offentlige lederes personlige tilgange til deres ledelsesopgave. De skal svare på spørgsmålene: Hvad står du selv for i forhold til opgaven? Hvis du svarer ærligt på det spørgsmål, kan du ikke bare skrive dit ledelsesgrundlag af efter andre ledere eller noget, som en eller anden ledelsesguru har skrevet i en bog eller sagt i et foredrag.

Når Ledelseskommissionen anbefaler, at offentlige ledere i højere grad kommunikerer deres eget ledelsesgrundlag, skyldes det efter Stig Kjerulfs mening ikke, at de offentlige ledere generelt er dårligere til det end ledere i det private erhvervsliv.

– Der er blot kommet en større bevidsthed om, at man som leder bliver bedre til at motivere sine medarbejdere, hvis man viser det, man selv står for, så ord og handlinger kommer til at hænge sammen.

Medarbejderne skal høres

Denne større bevidsthed viser sig også ved, at lederudvikling i dag i højere grad foregår på arbejdspladsen frem for på en skolebænk eller kursussted langt væk.

– Ledere snakker i højere grad sammen på jobbet, og det er blevet meget mere populært, at ledere sætter deres personlige værdier i spil i forhold til konkrete udfordringer på arbejdspladsen. Sammenlignet med det er effekten af lederudvikling i et kursuslokale meget ringere.

Når det personlige ledelsesgrundlag er på plads, er det vigtigt at få kommunikeret ud til medarbejderne, understreger Stig Kjerulf.

– Der er lovgivning og regler, der ikke kan diskuteres, fordi de sætter faste rammer for indsatsen. Men ledelsesgrundlaget skal man præsentere for medarbejderne og høre deres mening om. På den måde når man også frem til en afklaring af, hvad der er lederens opgaver, og hvilke handlinger og valg det er overladt til medarbejderne at foretage.

Scroll to Top