udgives i samarbejde mellem

Et dårligt arbejdsmiljø kan føre til lederskam

Hvis du føler dig presset og mistrives i rollen som leder, risikerer du at udøve ledelse, du ikke er stolt af. Ledelsesrådgiver Elsebeth Hauge giver sine bud på, hvad der kan føre til dårlig ledertrivsel og for nogle også lederskam.

Af journalist Annette Aggerbeck | annette@aggerbeck-kommunikation.dk | Foto PR

Som leder kan man få ondt i maven og miste arbejdsglæden, når man er nødt til at gå på kompromis med sine værdier.

Den erfaring er ikke ukendt for ledere, er Elsebeth Hauges oplevelse fra sit arbejde som selvstændig rådgiver for ledere og forfatter til bogen Lederskam.

– Man udfordres på sine værdier og sin faglige stolthed, når man fx ud fra sparehensyn er nødt til at træffe beslutninger, der går ud over borgerne, og som ikke er optimale set ud fra det faglige ståsted, man har som leder. Når man presses til sådanne beslutninger, kan det ikke alene gå ud over arbejdsglæden, men også føre til skam.

Lederskam, forklarer Elsebeth Hauge, handler om tanker, adfærd og fordomme, ledere ikke fortæller til andre, fordi det siger noget om deres ledelse, som de ikke ønsker, at andre skal vide.

Krydspres både ude og hjemme

Dårlig trivsel kan også komme af det krydspres, ledere føler – i form af krav fra det politiske niveau og chefer, samtidig med pres fra medarbejderne om at kunne nå opgaverne og være motiverede.

– For nogle er konsekvensen, at de føler sig utilstrækkelige, fordi de aldrig føler, at de gør det godt nok, uanset hvor mange timer de bruger på jobbet. Det kan så igen føre til et krydspres mellem at gøre det godt nok på jobbet og give nok tid til fx familien, så man har evig dårlig samvittighed.

Når medarbejdere ikke trives, kan de forklare det med, at det er lederens skyld, fordi hun fx er uretfærdig. Men det kan ledere ikke, og de har ofte urealistiske forventninger til sig selv.
Elsebeth Hauge, ledelsesrådgiver

Elsebeth Hauge peger også på manglende psykologisk tryghed som årsag til dårlig trivsel.

– Psykologisk tryghed handler meget om at føle sig velkommen til at ytre sig om fx uhensigtsmæssigheder i organisationen eller egne fejl. Jeg talte bl.a. med en leder, der var med i et ansættelsesudvalg. Her fik hun øje på, at hver gang man skulle vælge mellem to kandidater, fravalgte man altid kandidater med tørklæde. Hun italesatte ikke, at hun og de andre muligvis diskrimerede, fordi hun var bange for at blive udstødt af ledergruppen. Men hun skammede sig over at være en del af det og ikke sige fra.

Mange ledere er ensomme

Ifølge Elsebeth Hauge er det særligt skamfuldt at være en leder, der ikke trives.

– Når medarbejdere ikke trives, kan de forklare det med, at det er lederens skyld, fordi hun fx er uretfærdig. Men det kan ledere ikke, og de har ofte urealistiske forventninger til sig selv – at de altid skal have styr på x antal opgaver og skal kunne sige nej, hvis der er for mange. Når de ikke lykkes med det, er det skamfuldt, siger hun.

En skandinavisk undersøgelse viser, at otte ud af ti ledere føler sig ensomme på jobbet. En del af forklaringen er ifølge Elsebeth Hauge, at der sjældent tales om, hvordan lederne har det.

– Skam trives i det skjulte og kan føre til en ond cirkel, hvor lederens selvtillid og selvværd forringes, så lederen ender med at føle sig værdiløs. Det går ud over engagementet og resultaterne. Derfor er det vigtigt at sætte ledernes trivsel på dagsordenen og turde tale åbent om det personligt svære såsom frygt, fejl, utilstrækkelighed og skam.

– Et simpelt sted at starte, anbefaler Elsebeth Hauge, er at gå på opdagelse bag facaden hos dine lederkolleger.

– Som leder kan du fx stille nogle nye typer spørgsmål til kollegerne ved kaffemaskinen. Hvis en kollega fortæller om en overfyldt kalender eller projekter, der bøvler, så spørg ind til det, men undlad at spørge til det praktiske. Spørg i stedet til det personlige og følelsesmæssige: “Hvordan har du det med …?” eller: “Hvilken personlig bekymring/frygt gør det svært at håndtere …?

At kunne tale om ledelse på det personlige plan, forklarer hun, giver mulighed for at spejle sig i hinanden og få et mere nuanceret billede af, hvad ledelse er.

– Ved at forstå andre lederes utilstrækkelighed mindskes din egen forkerthedsfølelse og dermed skammen.

ELSEBETH HAUGE

Uddannet cand.merc. og arbejder som selvstændig ledelsesrådgiver. Tidligere kontorchef i Undervisningsministeriet og analysechef i Aarhus Kommune. Forfatter til bogen Lederskam. Skamfulde fortællinger fra ledere og topchefer i Danmark (2020).

Scroll to Top