udgives i samarbejde mellem

udfordring_header

Du skal følge med i normer og trends

Udfordring: Hvordan forvalter du bedst dine erfaringer som leder, så du modnes og med tiden bliver en endnu bedre leder?

Af journalist Lars Friis // post@larsfriis.dk

Hvis du er en god leder og ønsker at blive ved med at være det, skal du ikke bare fortsætte med at gøre det, der har vist sig at fungere godt. If it ain’t broken, don’t fix it-strategien holder altså ikke helt. Så er der nemlig stor fare for, at du ikke længere bliver taget alvorligt som leder, vurderer erhvervspsykolog Stig Kjerulf, Offentlig Ledelses faste ledelsescoach.

– For en erfaren leder, der gerne vil fortsætte med at være relevant og respekteret, handler det om hele tiden at følge godt med i, hvordan normer og trends udvikler sig i befolkningen. Du skal nysgerrigt og aktivt forholde dig til det nye og ikke bare stædigt holde fast i, at alting var bedre i gamle dage, siger han.

Og det gælder alle forhold, som kan gribe ind i eller påvirke arbejdslivet, fx digitalisering, MeToo-kampagnen, firedagesuge, diversitet og sociale medier, fremhæver Stig Kjerulf.

– Når samfundet rykker sig, skal du sørge for selv at modnes i forhold til det, der sker omkring dig. Du skal have som motto at være i livslang læring. En leder skal selvfølgelig også forholde sig kritisk til nye tendenser, men du skal undersøge dem og i nogle tilfælde inkorporere dem. Det nytter ikke, at du har en forudindtaget holdning om, at ”det nye nok ikke er relevant” på lige præcis din arbejdsplads.

Du skal nysgerrigt og aktivt forholde dig til det nye og ikke bare stædigt holde fast i, at alting var bedre i gamle dage.
Stig Kjerulf, psykolog og ledelsescoach

Verdensmål som markør på tendenser

For mange år siden handlede ledelse næsten udelukkende om at udføre opgaven. En leder skulle instruere de ansatte i, hvad de skulle gøre, og kun have fokus på den aktivitet, de skulle udføre, eller det produkt, de skulle lave. I dag skal ledere i langt højere grad tage hensyn til det hele menneske, og der skal tages andre hensyn ved sammensætningen af medarbejderstaben end kun faglige kompetencer.

– Et af FN’s verdensmål handler om diversitet. Det er et godt eksempel på, hvad du som leder i dag skal forholde dig til. Den rette sammensætning med hensyn til køn, alder og etnicitet kan jo betyde, at du skal til at sætte dig ind i forskellige kulturer for bedre at kunne lede nogle, der måske tænker og handler på en anden måde, end du selv er vant til.

At gøre mental sundhed og trivsel til en ledelsesværdi er også en trend, du skal være opmærksom på og understøtte som leder. Det kræver nærvær og interesse i dine ansatte, hvilket også er vigtigt ud fra et ønske om effektivitet.

– Som ledelseskonsulenter bruger vi ofte en del tid på at tale om, hvad der er vigtigt for at fastholde den gode arbejdsstyrke, så man undgår den hyppige udskiftning, der ikke kan undgå at skabe en dårlig stemning og nedgang i produktionen. Svaret er, at man lægger megen vægt på den nærmeste leder, der skal være nærværende, inspirerende og vidende, siger Stig Kjerulf.

Find sammen med andre ledere

Det kan, erkender erhvervscoachen, være vanskeligt at have overblik over alle nye trends og at finde ud af, hvad du skal stille op med dem på arbejdspladsen. Men en vigtig regel er ifølge Stig Kjerulf at finde sammen med andre ledere.

– Hvis man spørger erfarne ledere, hvad de gerne ville have vidst, dengang de blev ledere, handler det ofte om ensomheden på lederposten. Så hvis du tør åbne dig over for andre ledere, så du i det fællesskab får diskuteret, hvad der skaber følgeskab, kan det give fornyet glæde i jobbet.

Scroll to Top