udgives i samarbejde mellem

Alliancer med det offentlige om velfærd

Vi kan opnå mere sammen. Derfor vælger flere offentlige organisationer at indgå alliancer med det private erhvervsliv og borgere om fx økologisk mælk eller ny gadebelysning. Men skal det lykkes kræver det, at topledelsen bakker op om og faciliterer alliancen.

Sådan skriver Væksthus for Ledelse i en pressemeddelelse om et nyt magasin, de netop har udgivet: Alliacner – topledelsens rolle i udviklingen af velfærdsalliancer. Og videre:

I en alliance er der ikke længere noget ”dem” og ”os”.  Hele grundstrukturen er, at man udvikler og løser opgaver sammen med aktører uden for ens egen organisation.
– Kommunens topledere skal både spille sig selv på banen som idémagere, udviklere og facilitatorer og samtidig bygge bro mellem kommunen og de andre aktører. Alliancerne rummer andre logikker og hierarkier end det klassiske bureaukratiske system. Derfor skal organisationen åbne sig og beslutningshastigheden er nødt til at være højere end normalt, siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Mangler albuerum for succes

En ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse viser, at skal velfærdsalliancen blive en succes, så skal den skabe værdi for alle parter, og alle skal også være villige til at forlade egen banehalvdel.
– I det traditionelle kommunale system er der sjældent det albuerum, som en vellykket alliance kræver. Top­ledelsen er derfor nødt til at skabe et rum på alliancens præmisser inden for kommunens eksi­sterende ram­mer. Den skal samtidig også prioritere et stærkt samspil med det politiske niveau, der sikrer et bredt ejerskab til alliancen, påpeger Bodil Otto fra Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Ny undersøgelse af alliancer

Den nødvendige albuerum åbner samtidig op for en masse nye spørgsmål og udfordringer for offentlige topledere. Dem bliver der zoomet ind på i Væksthusets nye magasin: Alliancer. Magasinet præsenterer hovedkonklusioner fra en undersøgelse af velfærdsalliancer, erfaringer og fortællinger fra praksis, samt perspektiver fra forsknin­gen og det private erhvervsliv. Magasinet kan bestilles eller downloades gratis på: www.lederweb.dk/alliancer

Scroll to Top