udgives i samarbejde mellem

Versatil ledelse: Effektiv ledelse kræver udvikling af både adfærd og mindset

Versatil ledelse: Drop den sort-hvide tænkning

Versatil ledelse handler om at skabe en balance mellem strategisk-operationel ledelse og styrende-støttende ledelse. En delikat balance, som kræver vedvarende fokus og arbejde at ramme.

Af Rasmus Thy Grøn

Kun 9 % af ledere er versatile, dvs. smidige og foranderlige i deres ledelse, og formår at balancere den mellem at være styrende-støttende og strategisk-operationel, viser tal fra LVI global norm database (2010-2016).

Er du ikke blandt de 9%, så er den gode nyhed, at versatilitet kan udvikles. Men det kræver en villighed til at arbejde med både adfærd – ydre udvikling, og mindset – indre udvikling. Arbejder du kun med den ene, vil forandringen være overfladisk og kortvarig, og du vil med al sandsynlighed hurtigt falde tilbage i gamle uvaner og ubalancer.

Mindset – det indre arbejde

At udvikle versatilitet kræver både bevidsthed om og vilje til at ændre mindset. Vores mindset kan fastholde os i uhensigtsmæssige tankemønstre, der hæmmer handlemuligheder og effektivitet som leder. Det kan fastholde dig som leder i en sort-hvid tænkning, hvor én ledelsesstil idealiseres og overgøres på bekostning af den komplementære ledelsesstil, som frygtes eller misbilliges.

Det første skridt til at udvikle versatilitet er at blive bevidst om, hvordan dit mindset påvirker din ledelsesadfærd og skaber særlige ubalancer. Det næste skridt er at erkende og bearbejde de forestillinger, der ligger til grund for den uhensigtsmæssige adfærd. Det vil bane vejen for at udvikle et ’både-og’-mindset, der ser ledelse som en balancekunst og ikke som ’enten-eller’-valg mellem fx styrende eller støttende ledelse. Ubalancer skyldes ofte stærke præferencer for en bestemt type ledelse og en udpræget enten-eller tænkning om ledelse.

Versatil ledelse: Effektiv ledelse kræver udvikling af både adfærd og mindset

Adfærd – det ydre arbejde

Arbejdet med adfærd starter med at erkende, at noget må ændres og en motivation og forpligtelse til at gøre det. Arbejdet med adfærd er således tæt forbundet med mindset og det indre arbejde. Det indre arbejde handler om at blive bevidst om dine uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Det ydre arbejde handler om at bruge den indsigt til at handle anderledes og ændre adfærd. Her er især to redskaber nyttige i arbejdet med adfærdsændringer:

  • At lære dine indikatorer på at en automatisk refleks-reaktion at kende er nødvendigt, så du kan nå at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre.
  • At etablere ’feedback-loops’, der hjælper dig til at se, hvornår du falder tilbage i gamle og ubalancerede adfærdsmønstre. 

En versatil ledelseskæde

Det er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt at udvikle versatilitet hos den enkelte leder. I mange organisationer eksisterer der meget forskellige opfattelser af, hvad god ledelse er – alt afhængigt af, hvor i ledelseskæden man som leder er placeret. Hvis ledelseskæden for alvor skal styrke organisationen, må den være versatil på alle niveauer. For en ubalanceret ledelseskæde og ledelseskultur kan have store konsekvenser for organisationens samlede resultatskabelse.

Ubalancerede ledelseskæder og ledelseskulturer opstår typisk af to årsager: Enten fordi en bestemt type ledelse idealiseres af topledelsen, og det ubalancerede ideal derved spredes til resten af ledelseskæden. Eller simpelthen fordi ledelseskæden ikke har en fælles forståelse af, hvad god ledelse er, og ikke har afstemt forventninger til roller, ansvar og kompetencer med hinanden.

Afstem forventninger til god ledelse

Versatil ledelse ser forskelligt ud afhængigt af det ledelsesniveau, man er på. Mange ledelseskæder slås dog med, at ledere tager de ubalancer, som de har udviklet på ét niveau, med sig på deres rejse op igennem ledelseskæden. Det kan fx være toplederen, der er vokset op i organisationen, og har hænderne alt for langt nede i driften. En ubalance, der nemt spreder sig til hele ledelseskæden.

Den versatile ledelsesmodel kan hjælpe organisationer med at skabe effektive og sammenhængende ledelseskæder med forståelse for, hvad versatilitet kræver på de forskellige ledelsesniveauer og et fælles sprog om og forståelse af, at god ledelse kræver en balance mellem styrende-støttende og strategisk-operationel ledelse.

Rasmus Thy Grøn har skrevet flere artikler om versatil ledelse. Læs dem her:

https://www.linkedin.com/pulse/frygt-dine-styrker-overgjorte-den-blinde-plet-i-versatil-gr%C3%B8n/

https://www.linkedin.com/pulse/ubalanceret-ledelse-er-normen-hvordan-din-balance-rasmus-thy-gr%C3%B8n/

https://www.linkedin.com/pulse/er-jeres-ledere-rustet-til-stigende-kompleksitet-og-rasmus-thy-gr%C3%B8n/

Versatil ledelse: Effektiv ledelse kræver udvikling af både adfærd og mindset
OM ARTIKLENS FORFATTER

Om forfatteren: Rasmus Thy Grøn er uddannet Cand.psych. og arbejder til dagligt med ledelses- og organisationsudvikling i konsulenthuset LEAD – enter next level. Rasmus er en af LEADs primære eksperter på Leadership Pipeline, ledergruppeudvikling og versatil ledelse.

Scroll to Top