udgives i samarbejde mellem

Strategisk zoom

Strategisk zoom: Når direktionen siger ‘vestover’ – hvad gør du så?

Erhvervspsykolog Peter Klange har formuleret en ny rekrutteringsguide for Væksthus for Ledelse. Guiden indeholder spørgsmål, man kan stille under en jobsamtale for at klarlægge, om en ansøger tænker strategisk. Vi har brugt spørgsmålene som afsæt til at interviewe tre ledere om, hvordan de zoomer ind og ud.

Jeg zoomer ud på havetraktoren

Holger TorpHolger Torp, centerleder for 120 faste og en række løst ansatte på Center for Længerevarende Botilbud i Fredericia Kommune:

 Når direktionen siger: ”Vi skal vestover”, hvordan omsætter du så det i praksis?

– Jeg leder gennem ledere, og det kan være vanskeligt, fordi hver leder lægger sin fortolkning ind over. Derfor kan jeg finde på at lave en implementeringsplan med nedslag, som vi tager op på halve temadage for at sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning.

Kan du give et eksempel på, at du som den første indså behovet for forandringer på dit område?

– I disse dage udvider vi med en afdelingsleder. Det går imod trenden om færre ledere, men hvis arbejdspresset bliver for højt, er vi ikke opmærksomme nok på alle områder.

Kan du give et eksempel på, hvordan du lykkes med den daglige ledelse og samtidig har overskud til at tænke strategisk?

– Det er indimellem svært. Hvis brandmajoren er utilfreds med, at en beboer igen har trykket på brandalarmen, kan han se, at jeg er optaget, hvis jeg står med et stort regneark sammen med to fra forvaltningen. Hvis jeg sidder med benene på bordet og tænker over, hvor vi skal være i 2022, er det svært at argumentere for, at jeg ikke har tid til at tale med ham. Man vi er nødt til at have mål at række ud efter, så jeg siger til mig selv, at jeg både skal og vil tænke strategisk.

Har du været i en situation, hvor du ikke havde tid til at fokusere på fremtiden?

– Når det i perioder har været en kende kaotisk, har jeg været nødt til at prioritere driften. Så går der længere tid, før alle ved, hvor vi skal hen. Det er et vilkår indimellem, for så snart der mangler en leder, er vi pressede.

Har du rutiner for, hvornår du tager dig tid til at tænke strategisk?

– Jeg har forsøgt at sætte halve og hele dage af til mig selv, men jeg er ikke god til at værne om dem, hvis der dukker noget presserende op. Derfor er det godt for mig at slå græs. Det er et nemt arbejde, og støjen fra havetraktoren gør, at jeg hverken hører kone, børn eller mobiltelefon.

Udsyn giver mig et fingerpeg om fremtiden

Marianne Beck-HansenMarianne Beck-Hansen, leder for 35 ansatte på Børne- og Ungecentret Østervang i Holstebro Kommune:

Når direktionen siger: ”Vi skal vestover”, hvordan omsætter du så det i praksis?

– Når jeg fx får at vide, at vi skal arbejde ud fra KL’s udspil om udsatte børn og unge, ser jeg det som direktionens forventning. Jeg har fokus på det felt, at vi som professionelle antager, at vi ved bedst, fordi vi ud fra vores teoretiske og faglige viden kender det gode børneliv, men det er helt centralt, at vi inddrager børnene og deres forældre, for som eksperter i deres eget liv ved de, hvad der bedst kan hjælpe dem. Det har ført til, at vi har ansat en psykolog og netværksmedarbejdere, som faciliterer, at børnene udvikler sig i familien.

Kan du give et eksempel på, at du som den første indså behovet for forandringer på dit område?

– Jeg er optaget af at finde ud af, hvad der kan være med til at skabe forandring. Fx præsenterede jeg tænkningen om at inddrage forældrene i børnenes hverdag på institutionen og have netværksmedarbejdere, da jeg var i Herning Kommune. Jeg henter inspiration i undersøgelser og forskning og er optaget af den irske professor Robbie Gilligan, som siger, at vi skal hjælpe børnene og deres forældre med at skabe varige relationer i deres egne netværk.

Kan du give et eksempel på, hvordan du lykkes med den daglige ledelse og samtidig har overskud til at tænke strategisk?

– Den daglige ledelse bidrager til strategisk tænkning og omvendt. Hvordan arbejder vi fx med sygefravær og faglig udvikling? Jeg overvejer nøje, hvordan vi skal udvikle os, og når jeg italesætter det, er det med til at forme medarbejdernes blik på, hvad vi skal kunne i fremtiden.

Har du været i en situation, hvor du ikke havde tid til at fokusere på fremtiden?

– Ja, flere gange. Vi havde fx ikke mange anbringelser i 2016. Så går jeg i drifts-mode, fordi budgettet skal opdateres, der skal afrapporteres og laves prognoser, og jeg skal finde ud af, om jeg kan låne medarbejdere ud. Jeg står til regnskab for driften her og nu, mens strategisk tænkning først udmønter sig om et stykke tid.

Har du rutiner for, hvornår du tager dig tid til at tænke strategisk?

– Jeg har opdaget, at de gode ideer kommer, når jeg er ude i naturen eller holder ferie. Jeg tænker ikke på lille Peter, men når jeg kommer på afstand af hverdagen og dermed driften, popper nye ideer til udvikling op og tager form.

Strategisk zoom ligger hele tiden i mit baghoved

Gitte HundtofteGitte Hundtofte, sekretariatsleder for 48 administrative medarbejdere
i Psykiatrisk Afdeling Odense i Region Syddanmark:

Når direktionen siger: ”Vi skal vestover”, hvordan omsætter du så det i praksis?

– Så inddrager jeg medarbejderne i, hvordan vi implementerer strategien. Fx tog vi ‘Patienten i centrum’ op på en temadag for at definere, hvordan vi præcist udmønter kerneopgaven på det administrative område. Vi nåede frem til, at det er at sikre gode patientforløb med høj faglighed, kvalitet og empati. Det opnår vi ved at overholde tidsfrister for bl.a. indkaldelser, ved at tage godt imod patienterne og give dem en behagelig telefonbetjening.

Kan du give et eksempel på, at du som den første indså behovet for forandringer på dit område?

– Efter et par års ansættelse gik det op for mig, at medarbejderne ikke tænkte i kompetenceudvikling og fremtidsscenarier. Derfor satte jeg en proces i gang for at få dem til at se behovet for, at de efteruddanner sig. Det er min opgave at se, hvad de bør uddannes i, så de også har et job fremover.

Kan du give et eksempel på, at du lykkes med den daglige ledelse og samtidig har overskud til at tænke strategisk?

– Det gør jeg ved at uddelegere meget. For mig er strategisk zoom ikke noget, jeg sætter tid af til. Jeg tænker hele tiden ud i fremtiden. Den anden dag arbejdede jeg i vores lønsystem, da det slog mig, at medarbejderne vælger bløde uddannelser som psykologi og kommunikation. Vi har også brug for de mere hardcore som it og projektledelse.

Har du været i en situation, hvor du ikke havde tid til at fokusere på fremtiden?

– Jeg kan selvfølgelig blive præget af en travl hverdag med mange møder uge efter uge, men jeg kan ikke komme på et eksempel, hvor jeg har tænkt: ”Der var jeg ikke klar, og nu er toget kørt”.

Har du rutiner for, hvornår du tager dig tid til at tænke strategisk?

– Jeg får ikke nye tanker af at sætte mig to timer på kontoret for at tænke strategisk. Jeg har det hele tiden med i tankerækken. Jeg følger med i, hvad der rører sig i det offentlige rum, og sørger for at få input fra konferencer og undersøgelser.

Scroll to Top