udgives i samarbejde mellem

Familiechef i Syddjurs Kommune, Christina Kaae Simonsen

Familiechefen: En investering gav besparelser

En gentaget vision, en lyttende ledelsesstil og brug af en stærk faglighed giver gode resultater i Syddjurs Kommune.

Da Christina Kaae Simonsen for snart tre år siden blev ansat som familiechef i Syddjurs Kommune, stod opgaven ret klar: Få styr på økonomien! Et merforbrug havde hobet sig op over årene, og i 2013 var det på 30 mio. kr. Og det skyldtes ikke, at medarbejderne lå på den lade side. Der forelå nemlig også to påbud fra Arbejdstilsynet om at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

– Man havde uden succes prøvet forskellige metoder og endda brugt eksterne konsulenter, hvis ideer til tiltag ikke havde nogen effekt, nærmest tværtimod. Så jeg oplevede meget stor opbakning fra politikere og direktion til at få styr på det.

Accepterede højere udgifter i en overgang

Den øverste ledelse og politikerne gik med til, at der skulle investeres for at få resultater. Derfor accepterede man en overgang med højere udgifter på konto 6, administration, der ellers negativt omtales som “kolde hænder”.

– Vi ansatte flere socialrådgivere og styrkede den faglige ledelse. Ved de sidste to års budgetforhandlinger er der opnået enighed om, at administrative medarbejdere faktisk godt kan være varme hænder, der er nøglen til besparelser. De kan være med til at hindre et barn eller en familie i at blive en sag, fordi familierne får hjælp og rådgivning tidligere, så man tager tingene i opløbet, fortæller Christina Kaae Simonsen.

I samme proces skulle medarbejdernes syn på sig selv også justeres.

– Frem for at se os som sagsbehandlere skal vi igen betragte os selv som socialarbejdere. Det gælder både socialrådgivere og HK╒ere. Der er utroligt mange potentialer. Vi har dygtige fagprofessionelle, som bærer på en stor viden og erfaring. Det handler om at få den sat i spil, så borgerne opnår en bedre sagsbehandling og service, medarbejderne trives, og vi samtidig sparer penge.

Visionen skal gøres levende

Tre år senere er forbruget inden for familieområdet i Syddjurs Kommune faldet fra 170 til 122 mio. kr. Men selv om der som en slags fælles platform for politikere, ledelse og medarbejdere blev formuleret en vision om bl.a. en tidligere og mere sammenhængende indsats, kan man langtfra påstå, at omstillingen var klaret med ord på et stykke papir.

– Visionen skal hele tiden gentages i dagligdagen. Den skal gøres levende i kommunikationen med medarbejderne, og de skal kunne se og mærke dig som en leder, der er nysgerrig og oprigtigt interesseret i de problemer, de står med. Det er nemt nok at formulere en vision på børneområdet, men de konkrete problemstillinger er komplekse. Det kræver en meget nærværende ledelse, der både kan være tålmodig og fastholde visionen, og som spørger til og sikrer, at alle alternative metoder er afsøgt, før man fx bruger mere indgribende foranstaltninger.

Der er hele tiden spørgsmål og usikkerheder. Ledelsen er nødt til at være synlig og nærværende, gå rundt og være i dialog.

Christina Kaae Simonsen kan mærke det på stemningen blandt medarbejderne, hvis ledelsen har været meget fraværende i en periode.

– Der er hele tiden spørgsmål og usikkerheder. Ledelsen er nødt til at være synlig og nærværende, gå rundt og være i dialog. Og når man går ned i detaljerne, skal man som leder hele tiden sætte dem ind i sammenhængen. Det kan man næsten ikke gøre tit nok.

Scroll to Top