udgives i samarbejde mellem

Lederen: Digitalisering, innovation eller simpel sund fornuft?

Konflikttema: Kald det kærlighed

Hvor mennesker er sammen om at løse en opgave, er der grobund for konflikter. Som leder er man ansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø, og for mig kræver det at kunne løse konflikter en god kultur på arbejdspladsen.

Af Helle Riis, viceforstander i Autismecenter Storstrøm og formand for Ledersektionen i Socialpædagogerne

Konflikter findes i mange størrelser og indpakninger. Og som vi kan læse i dette blad, er der også rigtig mange måder, man som leder kan arbejde med og forstå konflikter på. Men findes der et quickfix til at løse dem? Jeg tror det ikke. Alle mennesker er forskellige og forstår verden ud fra deres eget perspektiv. Vi kan lave øvelser i at være på egen banehalvdel, tale som giraffer og prøve at forstå den andens perspektiv, men når vi står midt i en konflikt, er mange tonedøve over for andres oplevelser.

Måske vil den konfliktsky tænke: ”Kan det virkelig passe, at man som leder skal blande sig i konflikter?”. Ja, det kan det. For konflikter, der ikke ser ud til at løse sig uden hjælp, dræner energien i en gruppe. Man risikerer, at den rest af energi, som er til stede, bruges på positionskampe. Og i værste fald mister man overblikket over arbejdsopgaverne, som fortoner sig i fjendskab og dermed manglende arbejdsduelighed eller produktion.

Hvordan skaber vi en god kultur?

Første skridt på vejen er at acceptere, at konflikter ikke nødvendigvis er dårlige for udvikling. Tal åbent om, at det er tilladt at mene noget forskelligt. Og hold fast i, at alle grupper har brug for forskellighed for at kunne udvikle sig og arbejde. Det er selvfølgelig altid nemmere at blive enige om i teorien, end når hverdagen folder sig ud. Mange af de konflikter, jeg igennem tiden er blevet præsenteret for, udspringer af små uoverensstemmelser. Små tegn, som ikke er blevet taget alvorligt. Det, man retrospektivt kan se, er, at de kunne være løst med meget små interventioner.

Mange af de konflikter, jeg igennem tiden er blevet præsenteret for, udspringer af små uoverensstemmelser. Små tegn, som ikke er blevet taget alvorligt.

Jeg har været på mange kurser og temadage om konflikthåndtering. Jeg har forsøgt mange forskellige metoder, og jeg prøver at forholde mig professionelt. Men – hånden på hjertet: Det er aldrig særligt rart at skulle tage hul på en konflikt. Det hjælper at have nogle gode redskaber til at få processen i gang, og heldigvis sker det fantastiske ofte, at når der først er prikket hul på konflikten, oplever parterne næsten altid en lettelse, og så kan man begynde at se på, hvordan tingene kan løses.

Kald det lige, hvad du vil

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på, at det gode arbejdsfællesskab bunder i mange sociale spilleregler. Dem kan man arbejde med lokalt på mange kreative måder. Hvis man får skabt gode samarbejdsforhold med klare rammer, er det meget enklere at løse konflikter. Der opstår med garanti færre konflikter, hvis man også husker at grine sammen. Men at undgå konflikter kommer man nok aldrig helt til. Så med det budskab: Kald det lige, hvad du vil, er konflikter en del af det fantastiske arbejde, som en leder skal løse.

Lad dig derfor inspirere af nogle af de mange brugbare forslag, som dette temanummer byder på. Ideer til at forstå og tale med dit personale om, hvordan I vil løse konflikter.

Scroll to Top