udgives i samarbejde mellem

Jeg vidste for lidt om at lede og gennemføre forandringer

Som ny leder var Tina Persson, leder af familiecentret i Lyngby-Taarbæk Kommune, ikke klar over, hvor meget af hendes tid der skulle gå med at skabe forandringer. Hun ville derfor ønske, at hun havde vidst mere om forandringsledelse og om betydningen af at skabe medejerskab hos medarbejderne.

FAKTA

Hvad ville du gerne have vidst, inden du blev leder?


Set i bakspejlet er vi alle kloge. Men hvad ville have været hjælpsomt at vide som ny leder
i jobbet? Hvad var overraskende svært, let – eller bare overraskende? I denne serie beder vi nye og erfarne ledere se tilbage på deres debut udi ledelse og dele indsigter.

Af journalist Annette Agerbeck // annette@aggerbeck-kommunikation.dk

– Jeg savnede viden om forandringsledelse, og især om hvordan man implementerer forandringer. Der er så mange forandringer inden for det offentlige, en masse ny lovgivning og lokalpolitikere, man også skal forholde sig til. Det overraskede mig, hvor stor begejstringen er for forandring, og hvor lidt blik vi har for, hvad vi mister på vejen. Vi forandrer konstant, og jeg har set, at det kan betyde, at vi ikke når at få høstet den succes, vi skulle opnå, fordi den ene forandring afløser den næste. Når vi hele tiden begynder forfra, giver vi slip på en masse erfaring i systemerne, og som er opbygget og forfinet gennem lang tid. 

Hvad kom bag på dig som ny leder?

– Det kom mest bag på mig, hvor mange ressourcer der bliver brugt på forandring, som går fra at løse kerneopgaverne. Jeg følte mig ladt alene i at finde ud af, hvordan jeg skulle balancere i det. Jeg opdagede, at jeg ikke skal komme med færdige projekter, hvis jeg kan undgå det, for så er det vanskeligere at høste succeser. Mine medarbejdere skal føle, at det er deres eget projekt. Før jeg blev leder, var jeg ikke bevidst om, hvor vigtigt det er, at medarbejdere vil en forandring, og at det er min opgave at facilitere den gode historie om, hvorfor vi skal forandre. 

At sætte mine medarbejdere fri var angstprovokerende, men jeg lærte, at det er den eneste måde, hvis man som leder vil i mål med forandringsprocesser.
TINA PERSSON, LEDER AF FAMILIECENTRET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Hvad ville have hjulpet dig?

– Jeg ville ønske, at der havde været en mentorordning, så jeg ikke bare blev kastet ud i forandringsledelse. Jeg ville gerne have vidst, at det er en stor opgave at være forandringsleder, for man har typisk mest fokus på kerneopgaverne som ny leder. Jeg havde kunnet høste flere succeser, hvis jeg havde været bevidst om processerne i forandringsledelse. Jeg ville også ønske, at jeg havde fået at vide, at man skal skabe medejerskab hos sine medarbejdere. 

Hvad har du lært om dig selv?

– Jeg lærte at slippe kontrollen og at finde balancen mellem at rammesætte, så jeg både kan se mig selv i forandringen og give nok plads til, at implementeringen kan blive farvet af dem, der skal foretage den. At sætte mine medarbejdere fri var angstprovokerende, men jeg lærte, at det er den eneste måde, hvis man som leder vil i mål med forandringsprocesser. Man kan ikke instruere andre til forandring, men man kan understøtte energien til, at de kan gennemføre forandringer. Mit værdigrundlag blev frihed under ansvar. 

TINA PERSSON

58 år, leder af familiecenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2008. Uddannet socialformidler suppleret med flere uddannelser og kurser i ledelse. Har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med børn, unge og familier, bl.a. som rådgiver og behandler. Fik sit første lederjob for 19 år siden.

Scroll to Top