udgives i samarbejde mellem

I tillidscirklen vil vi kæmpe for hinanden

I tillidscirklen vil vi kæmpe for hinanden

Nogle organisationer toppræsterer. Andre falder fra hinanden. Hvorfor? Tillid er et af svarene. Opererer man indenfor en cirkel af tillid, opbygger man fællesskaber, loyalitet og lysten til at yde ekstra. Har I sådan en tillidscirkel hos jer, spørger Jonathan Løw.

af Jonathan Løw

Tillid er et stort og højaktuelt tema i ledelse i disse år. Det er også en følelse, der er i spil hver eneste dag.  Så snart du begynder at læse disse ord, vurderer din hjerne, hvorvidt du tror på afsenderen. Dvs. om du eksempelvis kender mit navn i forvejen, eller hvad du tænker om det medie, som bringer indlægget. Det farver den måde, du møder artiklen på, uanset om du er bevidst om dette tillidsforhold eller ej.

Tillid er af gode grunde udnævnt til fremtidens vigtigste valuta. Uden tilliden kan vi ikke skabe og udvikle bæredygtige økonomier, samfund og offentlige instanser. Uden tilliden fungerer hverken vores demokratiske systemer, kommuner, regioner eller ledelser

Fundamentalt behov for tryghed

Den tyske sociolog Niklas Luhmann kaldte tillid ”en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”. I praksis indebærer det bl.a., at god ledelse helt fundamentalt handler om tillid. Stoler dine medarbejdere ikke på dig, følger de ikke dine vejledninger og instrukser. Og tilsvarende: Stoler medarbejderne ikke på hinanden, bliver de til grupper frem for teams.

Som mennesker har vi et fuldstændig fundamentalt behov for at føle os trygge. Selv hos de af os med et eventyrgen – i mit eget tilfælde lysten til at skabe nye virksomheder – findes også trangen til at være en del af noget større. Det kan være familien og fællesskabet derhjemme, men det kan også være på arbejdspladsen og i forholdet til kollegerne.

I tillidscirklen vil vi kæmpe for hinanden

Den amerikanske ledelsesekspert Simon Sinek har gennemført en række studier af, hvorfor nogle organisationer toppræsterer, mens andre falder fra hinanden. En af hans hovedkonklusioner er, at det i høj grad afhænger af ledernes evne til at opbygge en tillidscirkel. Sinek kalder det ”The Circle of Safety”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indenfor cirklen føler vi os trygge. Indenfor cirklen vil vi kæmpe for hinanden og for organisationen – eksempelvis kommunen. Indenfor cirklen tør vi tænke innovativt, og indenfor cirklen opbygges loyalitet og lysten til at gøre noget ekstra. Tillidscirklen er altafgørende, og den bygges op over tid med tiltag, der understreger en kultur, hvor følelsen af fællesskab og gensidig afhængighed er i top.

Farerne lurer stadig

Tillidscirklen indebærer ikke, at vi går rundt i en tilstand og usårlighed eller ufejlbarlighed. Vi er fuldt bevidste om, at der findes farer i verden omkring os, fx i form af private aktører, der vil sætte sig på nogle af vores opgaver eller kolleger, der ønsker vores jobs. Disse farer er konstante, men når først tillidscirklen er etableret, og medarbejderne befinder sig indenfor den, står vi sammen mod disse konkurrenter og skaber en langt stærkere kommune eller organisation, end hvis vi blot hver især kæmpede for vores egen overlevelse.

Dette organisatoriske og på mange måder biologisk funderede princip skaber altså en yderst effektiv og velfungerende organisation, som er i stand til at modstå de konstante trusler rundt om os. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at tillid er en følelse – altså noget, man skal gøre sig fortjent til, og noget, der udvikler sig over tid. Derfor kan tillid også nedbrydes og kræver kontinuerlige handlinger for løbende at blive understøttet og udviklet. Det tager tid at bygge op, og det kan ikke dikteres. Men når det først findes, understøtter det adfærd, handlinger, miljø og metoder på en yderst fordelagtig måde.

Tænk over tre spørgsmål

Jeg vil derfor gerne stille dig tre spørgsmål, som du kan reflektere over efter at have læst denne artikel:

  1. Har I sådan en tillidscirkel?
  2. Er alle medarbejdere inkluderet i den?
  3. Har I en kultur, hvor I vil ofre jer for hinanden – eller en kultur, hvor man vil ofre en kollega, hvis det gavner én selv?
Scroll to Top