udgives i samarbejde mellem

Mette Marie Langenge

HK Kommunals lederkonsulent: Et fælles og lidt bedre evalueringsredskab til lederne

Et lidt klogere værktøj end vi har været vant til, lyder vurderingen af det nye fællesoffentlige lederevalueringsværktøj fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse fra Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal.

Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal, har fulgt det offentlige ledelsesområde i mange år og har også selv arbejdet med lederevalueringer. Og hun er umiddelbart positiv over det nye værktøj til offentlig ledelsesevaluering, som netop er lanceret af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner. 

– Det er mit indtryk, at der er lagt op til lidt klogere ledelsesevaluering, end hvad vi mest plejer at se. Ofte ser vi ledelsesevalueringsprocesser med alt for mange spørgsmål, og for lidt støtte til lederen der bliver evalueret. Det kan faktisk være lidt af en ”hård nyser” at blive evalueret anonymt af andre mennesker, og tit er der slet ikke god nok støtte til lederne ifht opfølgningsprocesserne.

Blandt andet er hun begejstret for anbefalingen om højst fire temaer i evalueringen.

– En lille måling, man har mulighed for at få fulgt godt op på, er klart at foretrække, fordi den bliver mere overskuelig og operationel for den enkelte leder. Jeg er også meget glad for, at der er spørgsmål til lederne, om deres oplevelse af egne vilkår for arbejdet. Det er jo et vigtigt element i, hvilke muligheder lederen har for at udøve sin ledelse. 

Og så er det vigtigt, at der lægges op til, at man sparrer med overordnede og sideordnede om udviklingspotentialerne og ideer hertil, siger hun.

Endelig fremhæver Mette Marie Langenge, at hjemmesiden yder god hjælp til opsætning af dialogmøder, mails m.m. 

Læs mere om værktøjet her

Scroll to Top