udgives i samarbejde mellem

whatshot_ny

Få et godt seniorliv som leder: Pas på dig selv og nytænk din rolle

Når du begynder at ane pensionsalderen i horisonten, så se din lederrolle i et nyt lys, pas på din krop og kig efter nye meningsbærende fællesskaber, råder erhvervspsykolog Palle Grzona.

Af journalist Tine Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

Mange husker nok den ikoniske film Thelma og Louise, hvor vi i slutscenen ser de to hovedpersoner køre i fuld fart ud over kanten – formentlig i den visse død. 

Sådan skal det nødig opleves at være offentlig leder de sidste år på arbejdsmarkedet, hvor kræfterne og overskuddet måske ikke er helt det samme, som da man var 35. Men: Vi skal alle være længere tid på arbejdsmarkedet, også ledere. Derfor bød OK21 bl.a. på krav om flere seniordage og lettere adgang til delpension. Men hvordan kan man som leder – uafhængigt af, hvad OK21 har bragt – komme godt igennem de sidste år med både fysik og forstand i behold? 

Man kan opfatte sig som en træner, der aktivt delegerer opgaver ud, så andre kan lære noget. Man skifter position.
PALLE GRZONA, ERHVERVSPSYKOLOG I HUMANACT

Hvad vil du de sidste ti år som leder?

For det første mener Palle Grzona, erhvervspsykolog og partner i HumanAct, at man skal indstille sig på, at man netop eri gang med de sidste år på arbejdsmarkedet.   

– Det at fylde 60 kan være et godt tidspunkt at kigge på, hvad man gerne vil de sidste ti år. Skal man arbejde fuld tid eller efter en anden model? De ting er i høj grad defineret af arbejdspladsen. Men man kan jo godt overveje det ud fra de muligheder, der rent faktisk eksisterer. En anden del af livet som seniorleder er at passe godt på sig selv fysisk. 

– Være opmærksom på signalerne fra kroppen og være bevidst om, at der sker noget med alderen. Hvilke pauser er fx gode for én i løbet af dagen? Hvor man tidligere havde aftaler, der nærmest overlappede hinanden, skal man måske nu have 10-15 minutter mellem hver, siger han og tilføjer: 

– Det er også godt at holde sig i form og være opmærksom på, hvor meget man spiser og drikker. Og så bør man ikke sammenligne sig med folk på 40, når man er over 60. Fordi der er ting, man ikke længere magter, og samtidig er der nogle, man kan gøre bedre nu i kraft af sine mange års erfaring. Det vigtige er at have øjne for begge dele, siger Palle Grzona.

Seniorledere er gode mentorer

Han anbefaler derfor, at man ser sig selv som mentor eller ’påvirkningsagent’, der udvikler de yngre i organisationen. 

– Man kan opfatte sig som en træner, der aktivt delegerer opgaver ud, så andre kan lære noget. Man skifter position og siger indirekte: ”Jeg lægger opgaven over til dig og vil gerne hjælpe dig med at løse den”. Det er både en hjælp til medarbejderne og en måde for én selv at bevare sin mentale bevægelighed, så man holder sig skarp og årvågen.

Palle Grzona foreslår desuden at bruge sine seniordage til at kigge på, hvordan man kan skabe mening i sit liv, når man holder op med at arbejde. 

– Nogle bliver overvældet af manglen på mening og identitet, når de bliver pensioneret, og tænker: ”Hvem er jeg så nu?”. Derfor skal man sidst i sit arbejdsliv kigge efter andre meningsbærende aktiviteter, fx at være i bestyrelsen i en frivillig organisation. 

Når man passerer 60 år, kan man også reflektere over den sidste del af sit lederliv: ”Hvad vil jeg gerne nå endnu, og hvad vil jeg gerne kunne se tilbage på? Hvad ønsker jeg, at en nær kollega siger til min afskedsreception?”, anbefaler Palle Grzona.

– Man kan skrive de tanker ned og dele dem med en tæt kollega eller ven. På den måde skaber man mentalt en retning for sig selv.

Scroll to Top