Den medarbejderresistente leder

Nutidens krav til og pres på ledelse indebærer en risiko for, at lederne reagerer med en form for ’medarbejderresistens’, som kan have alvorlige konsekvenser for, hvordan medarbejderne oplever lederens integritet.