udgives i samarbejde mellem

whatshot_ny
What's hot: Ny syntese til offentlig velfærdsledelse

What’s hot: Ny syntese til offentlig velfærdsledelse

Det afgørende er ikke, om man er tilhænger af gammeldags embedsmands-dyder, elsker kravene om dokumentation eller har hang til samskabelse og Kommune 3.0. Ny model viser, at bæredygtige løsninger kræver det hele.

Af journalist Tine Sejbæk  //   tinesejbaek@gmail.com

At skabe bæredygtige løsninger handler billedligt talt om at få både højre og venstre hånd op af lommen. Eller om, at det kun er muligt at sidde stabilt på en stol, hvis den har fire ben. To er ikke nok.

Det forklarer erhvervspsykolog Kristian Dahl, stifter af konsulentvirksomheden LEAD – Enter Next Level, som har været med til at overføre et internationalt forskningsprojekt til danske forhold. Resultatet kalder han for ’den nye syntese’, som svarer på, hvordan færre ressourcer, øget kompleksitet og nye forventninger kan kombineres med at levere bedre, offentlig velfærd.

Fire fokusområder i syntesen

Den nye syntese har fire fokusområder: compliance (styr på butikken), performance (øget effektivitet og ”mere for mindre”), emergence (samskabelse og samproduktion) og resilience (opbygning af kapacitet til at håndtere turbulens og modgang).

– Grundtanken er, at vi skal mestre de klassiske embedsmandsdyder. Hvis vi svigter dem, falder det hele sammen, som vi fx har set det i SKAT. Ovenpå kommer nyere begreber som performance: at forsøge at optimere og samtidig levere mere for mindre. Det er noget, alle offentlige ledere skal kunne, ellers holder de ikke længe, siger Kristian Dahl.

– Samtidig skal der også være fokus på at mestre de nye dyder – samskabelse og samproduktion, hvor borgerne er med til at finde løsninger og bliver medproducenter af velfærden, fx i form af forældre, der indgår aktivt i skolen, eller frivillige vågekoner, der er sammen med ensomme døende på plejehjemmet. Ledere må se borgerne som medproducenter frem for bare kunder i butikken, som man gjorde det under New Public Management.

Vi skal lave løsninger, der holder

Samtidig er det ifølge Kristian Dahl ekstremt vigtigt også at tænke den fjerde faktor, resilience, ind: at opbygge kapacitet i samfundet såvel som i egen organisation til at kunne håndtere turbulens og stigende kompleksitet.

– Vi ved ikke, hvad der sker i morgen, men med stor sandsynlighed bliver det komplekst og ressourcekrævende. Så udfordringen er: Hvordan laver vi løsninger, der også holder på lang sigt? Samtidig med at vi tager os af problemerne her og nu. Den nye syntese for offentlig ledelse er en ramme med udvidet handlerum og flere tangenter at spille på for lederne, siger Kristian Dahl.

Hvorfor er den nye syntese nødvendig?

– Fordi debatten om offentlig ledelse er ekstremt polariseret. Vi presser hinanden op i nogle kroge, hvor den ene fløj mener, at den offentlige sektor er gået i stykker, fordi alt er overreguleret og skal måles og vejes. Og hvor løsningen er at vise medarbejderne tillid, give dem flere ressourcer og sætte dem fri. Den anden position, som man ofte ser på direktionsniveau og i ministerier, tror ikke på, der vil komme flere ressourcer til det offentlige, og kan ikke forestille sig et politisk klima med total afregulering. De to fløje er langt fra hinanden. Og her tilbyder den nye syntese en ny tænkning, der kombinerer nyt og gammelt og skaber en fælles vej i den offentlige sektor.

Hvordan bruger man som leder den nye syntese?

– Først og fremmest er den en ramme, som udvider handlingspaletten strategisk såvel som operationelt. Når man fx skal lave en strategi eller træffe en beslutning, kan man kigge på de fire områder og spørge: Hvad kræver problemet af os mht. compliance? Hvor er vi allerede stærke, og hvor er vi svage? Hvad fordrer det af os mht. perform-ance? Hvordan bringer vi samskabelse ind i billedet? Hvad kræver situationen af os i forhold til resilience? Det er en simpel og ligetil måde at bruge den på. n

Læs et uddrag af bogen Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse i det 21. århundrede. Af Jocelyne Bourgon & Kristian Dahl (Dansk Psykologisk Forlag, 2017) her.

Scroll to Top