udgives i samarbejde mellem

Væksthuset har gjort ledelse til et fag

”En særlig konstruktion, som ikke findes magen til. Og et unikt partssamarbejde om god ledelse”. Væksthus for Ledelse har netop fejret tiårs fødselsdag. Offentlig Ledelse ønsker tillykke med dette tilbageblik på de største sællerter og succeser.

Af journalist Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

I 2005 så et nyt samarbejde på den offentlige ledelsesscene dagens lys: Væksthus for Ledelse. En fælles platform for arbejdsgivere og fagforeninger om at skabe god ledelse på de offentlige arbejdspladser. Bag Væksthuset står KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Formålet er at styrke ledelse i kommuner og regioner ved at bidrage med viden, værktøjer og inspiration, som rammer ned i lederens hverdag og behov.

– Samarbejdet sikrer, at vigtig viden fra begge sider bliver brugt i udviklingssammenhænge til at finde fælles svar på de konkrete udfordringer, lederne møder til hverdag. Derfor tilstræber vi, at formidlingen af projekterne bliver så praksisnær som muligt, så chefer og ledere kan omsætte den viden, der bliver formidlet gennem publikationer, artikler, podcast, konferencer, videoværktøjer mv. direkte i deres ledelsespraksis, forklarer Stine Hinge Christensen, leder af Væksthus for Ledelses sekretariat.

Målgruppen for Væksthusets arbejde er 32.000 chefer og ledere i landets 98 kommuner samt 7.000 chefer og ledere i de fem regioner. Tilsammen har de ansvaret for ca. 640.000 ansatte.

Møder interesse fra udlandet

Bodil Otto, formand for HK Kommunal og næstformand i Væksthuset, siger om samarbejdet:

– Set fra fagforeningernes side er det helt unikt, at det er lykkedes at lave et partssamarbejde om ledelse, og vel at mærke god ledelse. Det er i både medlemmernes og arbejdsgivernes interesse, at vi har så god ledelse som overhovedet muligt i kommuner og regioner.

Hun mener, at det er lykkedes at gennemføre nogle meget anvendelige projekter, som kan inspirere ledere i alle ledelseslag.

– Det specielle er jo, at de produkter, vi formidler, er nogle, begge parter er enige om, og som sætter fokus på de udfordringer, lederne har. Det kan være såvel brancherettet som mere generelt. Og jeg ved, at udenlandske, og især nordiske, fagforeninger er meget interesserede i det, vi laver, siger Bodil Otto.

Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse, deler Bodil Ottos opfattelse af samarbejdet som unikt:

– Set med KL’s briller har Væksthus for Ledelse ikke alene gennem sin tiårige levetid bidraget betydeligt til at gøre ’ledelse til et fag’ i den kommunale og regionale sektor. Væksthuset bidrager også med relevante og brugbare redskaber og viden til ledernes hverdag. Og Væksthuset er en unik konstruktion, fordi det ikke er arbejdsgivere eller medarbejdere, der hver for sig taler om eller arbejder med, hvad der gør en forskel i ledelsesrollerne og opgaverne og i håndteringen af udfordringerne. Det sker i fællesskab – alle produkter laves i fællesskab. Det giver en betydelig legitimitet og betyder også, at man kommer helt anderledes godt rundt om problemstillingerne.

Væksthus for Ledelses hjemmeside lederweb.dk havde sidste år 69.000 besøgende om måneden. Nyhedsbrevet, som udkommer hver fredag, har over 25.000 abonnenter.

Fakta: Offentlig Ledelse kom først …

For ti år siden udsendte Offentlig Ledelse som de første en publikation fra Væksthus for Ledelse sammen med bladet til læserne. Det drejede sig om Ledere, der lykkes, og Mette Marie Langenge, ledelseskonsulent i HK Kommunal og medlem af redaktionsgruppen, husker, hvordan den gav genlyd i løbet af få dage.

– Inden der var gået en uge, kunne vi høre, at samtalerne om ledelse i hele den kommunale sektor var blevet påvirket af den. Ledere, chefer og kommunaldirektører citerede fra den, dens kompetencebegreber som fx ’relationel forståelse’, ’rodfæstet under pres’ og ’konfronterende intervention’ blev på meget kort tid en del af ledelsessproget.

Hun mener, at succesen skyldtes indholdets genkendelighed for lederne.

– Alle eksemplerne i den var ægte, og den gav mange et vedkommende sprog for offentlig ledelse, der dengang ikke havde så megen opmærksomhed som en særlig disciplin. Desuden var hele publikationen – som alle publikationer fra Væksthuset lige siden har været det – helt og holdent på lederens side. Hele Væksthusets fundament er ikke at stille krav til lederne, men at viderebringe hjælp og inspiration til, hvordan man kan få succes som leder.

Fakta: De ti største sællerter i ti år fra Væksthuset

  1. Ledere, der lykkes (2005)

Den første publikation fra Væksthus for Ledelse. Den er siden udkommet i mere end 30.000 eksemplarer. Nu skal projektet fornys, så Væksthus for Ledelse er igen gået i gang med at finde succesrige offentlige ledere for at undersøge, hvilke kernekompetencer der kendetegner dem.

  1. De skjulte velfærdsreserver (2011)

Med publikationen De skjulte velfærdsreserver ramte Væksthuset en spirende tendens: social kapital. Udsendt i mere end 40.000 eksemplarer.

  1. Sammenhængskraft – i virkeligheden (2012)

Om sammenhængskraft mellem ledere og ledelsesniveauer, som lederne selv oplever den. Mere end 15.000 eksemplarer er sendt på gaden.

  1. Ledelse er (også) en holdsport (2011)

Fem kendetegn for succesfulde ledelsesteam.

  1. Nærværende ledelse på afstand (2013)

Identificerer de særlige udfordringer, geografisk adskillelse giver for god ledelse. Mindst 8.000 eksemplarer er udsendt.

  1. Maskinrummet (2014)

Her giver topledere deres bud på nye veje ud af krisen. Formen var populær, og første oplag blev hurtigt ’udsolgt’.

  1. Sådan dræber du dine medarbejdernes motivation (2015)

Se faktaboks længere nede på siden.

  1. Guide til god ledelse (2012)

Viden og værktøjer udviklet af Væksthus for Ledelse.

  1. Innovation i hverdagen (2008)

Ti enkle veje til at skabe innovation i hverdagen.

  1. Ledelsesrum (2009)

Offentlige lederes egne opfattelser af ledelsesrummet og nogle af udfordringerne i at udnytte og udvide det.

 

Bonusinfo: Mord på medarbejdere

I anledning af sin tiårs fødselsdag udgav Væksthus for Ledelse bogen Sådan dræber du dine medarbejderes motivation – og 29 andre artikler fra Lederweb.dk. Bogens artikler er ifølge udgiverne tilsammen læst mere end en halv million gange af chefer og ledere i kommuner og regioner. Artiklerne er skrevet af eksperter på hver deres felter og bringer læseren igennem ledelsesrollens mange facetter: fra den jordnære hverdagsledelse til det store, strategiske helikopterperspektiv.
Bogen er gratis og kan bestilles eller downloades fra lederweb.dk

Scroll to Top