udgives i samarbejde mellem

Strategisk zoom: Begynder med lederens nysgerrighed

Dygtige ledere mestrer strategisk zoom: På én gang at have blik for både de aktuelle opgaver og for fremtidens udfordringer. Det kræver overblik, men mest af alt nysgerrighed over for medarbejdernes måde at arbejde på, forklarer erhvervspsykolog.

Af journalist Henrik Stanek //  hs@stickelberg.dk • Foto: Christoffer Regild

Nogle ledere er så optaget af de daglige opgaver, at de aldrig giver sig tid til at se på, hvilke udfordringer der venter om hjørnet. Andre er dygtige strateger, men kender ikke de konkrete opgaver så godt, at de kan sige: ”Hold da op, gør vi det her tre gange om dagen? Kan vi ikke løse det på en anden måde?”.

Og så er der dem, som formår begge dele.
– Dygtige ledere bevæger sig mellem at zoome ind på de aktuelle opgaver og zoome ud på et mere langsigtet perspektiv. De forstår deres fag og ansvarsområde, og de ved, hvilke resultater de skal skabe, siger erhvervspsykolog Peter Klange.

De er grundlæggende nysgerrige

Begrebet ’strategisk zoom’ er ikke opfundet af teoretikere bag et skrivebord, men opstod en dag under arbejdet med undersøgelsen Ledere der lykkes 2 fra Væksthus for Ledelse. Den afdækker netop de kernekompetencer, kommunale ledere med succes besidder.
– Disse ledere har givet os billeder af en særlig evne til at zoome ud og ind. Som en leder siger: ”Jeg zoomer ind og zoomer ud flere gange om dagen for at tjekke, om de små opgaver hænger sammen med det, vi siger, vi vil, og med, hvad der skal ske på langt sigt.” Det citat rammer det godt ind, siger Peter Klange, som også var med til at interviewe ledere til den første udgave af Ledere der lykkes i 2007.

Fælles for lederne er, at de besidder en grundlæggende nysgerrighed, fx efter om vagtplanen hænger sammen med organisationens mål.
– Det er banalt, men lederne fastholder i særlig grad fokus på, om indsatsen hænger sammen med det, man vil. Det lyder som en kliché, at man skal huske at se på sig selv udefra, men hvis man vil skabe mening med arbejdet, sætter man sig for, at man vil stille spørgsmål til den måde, man gør tingene på – og rykke på svarene: ”Kan vi lave en mere hensigtsmæssig vagtplan? Findes der teknologi, som kan hjælpe os til at gøre arbejdet bedre til gavn for borgerne?”. Den slags spørgsmål kan man drøfte med sine medarbejdere og lederkolleger, eller man kan sparre med sin egen leder eller en ekstern konsulent, siger Peter Klange.

Når han coacher ledere i det offentlige, handler det ofte om, hvordan de kan få overskud til at tænke strategisk. Hans svar er, at overskuddet netop kommer gennem dialogen med andre.
– Når man skal være kompetent til strategisk zoom, sker det gennem relationer. At zoome ind og ud kræver kompetencer, men vi skal heller ikke gøre det sværere, end det er. Det handler om at være nysgerrig efter, om man løser opgaverne i overensstemmelse med den overordnede strategi, så man ikke arbejder med hovedet under armen.

Mange ledere bliver målt på driften, så når de kommer under pres, vægter de her og nu-opgaverne. Men de må udfordre rammerne og tale med deres chef om, hvordan de kan få tid til at reflektere.

Strategisk zoom kræver en klar strategi

Nysgerrighed gør det dog ikke alene. Det er en forudsætning, at lederen forstår den retning, organisationen skal udvikle sig i.
– Hvis der er et overordnet mål om, at flere unge tager en uddannelse, skal lederen se sit område ind i det. Man kan ikke zoome ind på en opgave uden at have blik for, om der er defineret et succeskriterium og dermed, om det overordnet set er en vigtig opgave at løse, understreger Peter Klange.

I sin coaching om strategisk zoom spørger han først ind til, hvilke økonomiske, normeringsmæssige og strategiske rammer lederne er underlagt, og hvilke resultater de skal skabe.
– Jeg oplever tit ledere, som har brug for at blive skarpe på forventningerne til dem. Forventes det fx, at de formulerer en it-strategi? Derefter er det godt at beskrive mængden af opgaver, der skal til for at opfylde succeskriteriet og få dem prioriteret, siger han.

Nogle ledere har problemer med at udøve strategisk zoom, fordi de ikke har et klart mål at sigte efter. Så begynder de selv at tolke, og tolkninger giver meget forskellige udfald, siger Peter Klange.

Eller måske er den overordnede strategi blevet overhalet inden om af besparelser eller ændringer i strukturen. Der er med andre ord ydre omstændigheder, som kan gøre det svært at zoome. Men det er der råd for.
– Strategisk zoom kan også være værdibaseret, hvor lederen selv formår at antage, hvad der er naturligt at gøre, og spørger ind til, om arbejdspladsen løser opgaverne på en hensigtsmæssig måde, eller om det kan gøres bedre. I undersøgelsen ser vi også ledere, som skærper den overordnede strategi med udfordrende spørgsmål til den overordnede ledelse.

Ledere under pres vægter drift

Nogle ledere siger til Peter Klange, at driften tager så meget af deres tid, at de har svært ved at afsætte blot ti minutter om dagen til at tænke. De peger på et dilemma, mener han.
– Mange ledere bliver målt på driften, så når de kommer under pres, vægter de her og nu-opgaverne. Men de må udfordre rammerne og tale med deres chef om, hvordan de kan få tid til at reflektere: Kan de fx få lov at sidde et andet sted en dag om ugen til at danne sig overblik, eventuelt sammen med et par nøglemedarbejdere? Hvis man skal forstå og omsætte en strategi i praksis, er det nødvendigt med mindst en dag en gang imellem og ikke bare ti minutter her og der.

Det gælder om at få etableret et vidensgrundlag hos den enkelte leder, mener Peter Klange. Derfor spørger også han ind til, om ledere overfører det, de ser i medier og hører på konferencer, til deres arbejde, hvis det fx drejer sig om et særligt samarbejde mellem en privat og en offentlig virksomhed.
– Strategisk zoom er ikke reserveret til den årlige MUS-samtale. Det er en kompetence, som det er naturligt at integrere i det daglige virke, fordi den bygger på nysgerrighed kombineret med et behov for at skabe mening i arbejdet til gavn for borgerne. De ledere, der formår det, drives af, at det betyder noget for dem at gøre det godt.

Strategisk zoom handler ikke nødvendigvis om at se tre år frem, understreger Peter Klange.
– Det handler mere om at spørge ind til, hvordan afdelingen kan opfylde den strategi, som allerede er truffet. Det tvinger dygtige ledere sig selv til at reflektere over.

Begynd med at stille spørgsmål

At stille overordnede spørgsmål til det konkrete arbejde behøver ikke at være svært, så der begynder man, anbefaler Peter Klange.
– Man kan øve sig i strategisk zoom ved at stille spørgsmål som: Er vores arbejde meningsfuldt? Hvor er vi usikre på fremtiden? Hvad er det mest oplagt at fokusere på? På den måde skaber man sig en basis, siger Peter Klange.

Han forstår godt, hvorfor 657 ledere i en aktuel undersøgelse fra Væksthus for Ledelse udpeger strategisk zoom som den vigtigste kompetence i ledelse.
– Mange gode intentioner går tabt, fordi ledere ikke magter at integrere organisationens overordnede strategi i medarbejdernes praksis. Der er meget at hente, hvis man kan det. Derfor peger lederne på, at strategisk zoom er en vigtig kompetence at udvikle, siger Peter Klange.

Scroll to Top