udgives i samarbejde mellem

Status på juleønsker og nytårsforsætter

Fik de tre ledersektionsformænd i Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og HK Kommunal opfyldt deres ønsker for 2014, og kom de i hus med nytårsforsætterne? Offentlig Ledelse har bedt dem gøre status over, hvad der gik godt fagligt og organisatorisk i 2014, og hvad der kræver endnu en indsats i 2015.

For et år siden spurgte vi de tre ledersektions-formænd om deres juleønsker og nytårsfortsætter for 2014. Hvordan det gik, kan du læse i denne opfølgning:

Af journalist Lotte Winkler

Birgitte Wold, formand for ledersektionen i Socialpædagogerne og forstander i Køge Kommune:

Hvilke af dine ønsker for 2014 gik i opfyldelse på det faglige og organisatoriske plan?
Man får ikke altid, hvad man ønsker sig – i hvert fald ikke i det tempo, man gerne vil. Sidste år ønskede jeg mig en større imødekommenhed over for medlemmers ønske om kompetenceudvikling inden for bl.a. innovation og forandringsledelse. Det må jeg sige, at vi ikke har nået at arbejde videre med i 2014.  Til gengæld er vi lykkedes med at skabe en bedre kontakt ud til de lokale ledersektioner, som nu har fået repræsentanter ind i vores landsudvalg. Vi har nået at holde to møder med de nye medlemmer, og jeg gik fra sidste møde med stor optimisme. Vi har virkelig fået sat et godt hold med nogle gæve ledere fra hele landet, der både vil noget og har holdninger til det at være leder. Det skal nok blive godt.

Hvilke nytårsforsætter kom ikke i hus og må bæres med ind i 2015?
– Det tættere samarbejde med de lokale ledersektioner er en del af en større lederplatform, som vi vedtog i 2013 for at gøre det mere attraktivt for ledere at blive i organisationen. Det er lidt af et lokomotiv, vi har sat i gang. Implementeringen tager tid, og vi kommer til at arbejde videre med den i 2015. En af intentionerne i lederplatformen er også, at der udarbejdes servicedeklarationer i samarbejde med de lokale ledersektioner, så alle ledere kan se, hvad de får ud af et medlemskab. Jeg ved ikke p.t., hvordan det ser ud i alle kredsene, men jeg håber meget, at vi i 2015 sammen med SL kan følge op på det punkt. Og forhåbentlig får vi også tid til at finde en måde at imødekomme vores medlemmers ønsker om at lære mere om bl.a. innovation og forandringsledelse.

Anders Fløjborg, formand for ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening og afdelingsleder i Vordingborg Kommune:

Hvilke af dine ønsker for 2014 gik i opfyldelse på det faglige og organisatoriske plan?
– Mit nytårsforsæt for 2014 blev en succes. Det er lykkedes Dansk Socialrådgiverforening at få vores ambitiøse lederpolitik rullet ud i landet, så vores ledermedlemmer er blevet mere opmærksomme på, hvad vi kan tilbyde dem af værdi. Det er i hvert fald min klare fornemmelse ud fra tilbagemeldingerne på bl.a. vores generalforsamling, hvor flere ledere har givet udtryk for, at de har ╒opdaget╒ foreningen, og at de synes, vi har rigtig gode tilbud – specielt gode temadage. Vi får også at vide, at vores lederkonsulenter er hurtigt ude med kontakt til nyudnævnte ledere, som på den måde føler sig velkomne i foreningen.

– Internt har vores lederpolitik også haft god effekt, og jeg oplever, at hovedbestyrelsen helhjertet går ind for den og i højere grad end tidligere inddrager os i beslutningsprocesser angående strategisk udvikling. Det er glædeligt.

– Og så har vi bidraget til debatten om god offentlig ledelse og fået taget hul på en landsdækkende debat om, hvad god faglig ledelse er. Vi har udarbejdet ni bud på god faglig ledelse, som vi har fået gode tilbagemeldinger på.

Hvilke nytårsforsætter kom ikke i hus og må bæres med ind i 2015?
– Vi er slet ikke færdige med at diskutere, hvad god faglig ledelse vil sige. Der er slet ingen tvivl om, at emnet vil fylde meget i det nye år. Især vil vi sætte fokus på, hvordan god faglig ledelse skal se ud inden for beskæftigelses- og børneområdet. Vi har ikke tidligere debatteret, hvordan fagligheder skal ledes for at opnå bedst mulig kvalitet i sagsbehandling. Den diskussion har hidtil foregået på direktionsgangene, og det kommer til at kræve virkelig dygtige faglige ledere at bære den ud i praksis.

– Og selv om implementeringen af vores lederpolitik er gået godt i 2014, er arbejdet naturligvis ikke overstået. Der venter stadig et langt, sejt træk, før vi har implementeret alle hensigterne i den nye politik, og derfor kommer vi også i 2015 til at arbejde målrettet for at få den ud i alle kroge af landet. Som opfølgning på det planlægger vi en tilfredshedsundersøgelse i efteråret 2015.

Torben Hald, formand for ledersektionen i HK Kommunal og kontorchef i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Hvilke af dine ønsker for 2014 gik i opfyldelse på det faglige og organisatoriske plan?
– Den Kommunale Kompetencefond er blevet benyttet godt i 2014 som finansiering til kompetencegivende uddannelse af både ledere og medarbejdere. Dermed er mit ønske om, at ledere også ville få øjnene op for muligheden, gået i opfyldelse. Den har givet offentligt ansatte mulighed for at komme på kurser, som de med stor sandsynlighed ellers ikke ville have deltaget i af økonomiske grunde.

– Jeg ønskede mig også for 2014, at flere af vores ledermedlemmer ville gøre brug af HK Kommunals chefkoordinatorer. Ledere har jo lige så ofte som medarbejdere brug for at sparre med deres faglige organisation om rettigheder og muligheder, og chefkoordinatorerne er netop til for at støtte ledere i forhandlinger med arbejdsgiverne. Det ønske er til dels gået i opfyldelse med en begyndende bedre udnyttelse af chefkoordinatorerne.

Hvilke nytårsforsætter kom ikke i hus og må bæres med ind i 2015?
– Vi skal fortsat arbejde på at få ordningen med chefkoordinatorer helt på plads og gøre tilbuddet mere synligt på fx vores hjemmesider, også de lokale, så vores chef- og ledermedlemmer tydeligt kan se, hvad vi kan gøre for dem. Jeg ser også gerne en større professionalisering af vores chefkoordinatorer. De har ikke TR-kasketten på, men repræsenterer ledelse som fag og skal derfor kunne håndtere alle udfordringer, som chefer og ledere kan komme ud for, topprofessionelt. Derfor ser jeg gerne, at alle vores chefkoordinatorer har en diplomuddannelse.

– I 2015 vil jeg desuden fortsat arbejde på at løfte vores medlemmer, så de ligestilles med chefer og ledere med akademisk baggrund. Jeg vil også forsøge at udvikle vores tilbud til ledere, fx coaching. Måske skal vi også kunne tilbyde lederkurser og før-lederkurser til reduceret pris.

– Jeg er overbevist om, at vi fremadrettet bliver nødt til at se på, hvordan vi fortsat holder os attraktive som faglig organisation. Hvis ikke vi kan kæmpe en bedre løn hjem til vores medlemmer, må vi tilbyde noget andet.

Scroll to Top