NU skal der gang i debatten

Med dette nummer af Offentlig Ledelse udsender Væksthus for Ledelse magasinet Makinrummet, som håber kan sætte fart i debatten om indretningen af fremtidens velfærdssamfund.

Af journalist  Berit Andersen  //  berit@bakommunikation.dk

Når behovene stiger og ressourcerne daler, giver det uro i den kommunale andegård. Ledernes tid kommer til at gå med excel-ark og spareplaner. Politikerne kommer i vildrede. Og borgerne bliver frustrerede og vrede.

Dette tidstypiske billede af situationen i mange kommuner og regioner skal der vendes op og ned på. Hvordan det kan gøres, får man inspiration til i magasinet ”Maskinrummet – Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?”, som blev udgivet af Væksthus for Ledelse i januar.

Magasinet er led i projekt Ledelsesrum1, der blev sat i gang i efteråret 2012 og er afsluttet nu. Kernen i projektet har været tre strategiske værksteder, som 11 kommunale og regionale direktioner har deltaget i. Udgangspunktet for det hele er den kendsgerning, at forholdet mellem borgere, politikere, forvaltning og erhvervsliv er under forandring, og at der er behov for at udfordre vanetænkningen og se nye muligheder i samspillet aktørerne imellem for at få fremtidens velfærdssamfund til at fungere.

Væk fra opsparing og ret
I ”Maskinrummet”har Væksthus for Ledelse interviewet en række af Danmarks toneangivende topledere: Anders Eldrup, Ritt Bjerregaard, Margrethe Vestager, Mogens Lykketoft m.fl. De kommer med deres bud på indretning af velfærdssamfundets maskinrum og deler ud af egne erfaringer, synspunkter og ideer. Desuden kan man læse et referat fra en rundbordssamtale, hvor Margrethe Vestager spiller ud med at sige, at ”vi som borgere selv skal kunne række ud efter vores velfærd, selv være medskabere af den. Vi skal ikke længere være kunder i en butik, men borgere i et samfund.” Heri bakkes hun op af sine samtalepartnere, der er enige i, at ord som ansvar, forpligtelse og fællesskab over årene er røget i glemmeskuffen, men nu trænger til at blive hevet frem igen. Fx siger Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal Kommune, at ”vi skal holde op med at italesætte det offentlige som et supermarked eller en butik, men mere som et fællesskab. Vi må væk fra det med opsparing og ret.”

Småjusteringer ikke nok
Om baggrunden for magasinet og projekt Ledelsesrum1 siger formanden for Væksthus for Ledelse, Sine Sunesen, der også er direktør i KL, at de nødvendige ændringer af velfærdssamfundet ikke er gjort med småjusteringer. Der er behov for en anderledes større indsats og dermed også for anderledes midler og værktøjer.

– Formålet med at trække de 11 direktioner langt væk fra hverdagens telefoner og møder og sætte dem sammen i ”lukkede værksteder” var at lade dem udfordre af en udvalgt kreds af professionelle ressourcepersoner. Med inspiration fra dem og hinanden skulle de finde frem til nye konkrete løsninger på tidens udfordringer – til gavn for deres egne kommuner og for sygehusene. Og det er de godt på vej til.”

Vi skal holde op med at italesætte det offentlige som et supermarked eller en butik, men mere som et fællesskab. Vi må væk fra det med opsparing og ret.
Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal Kommune i magasinet ”Maskinrummet”

 

Sine Sunesen håber, at der kommer flere ting ud af projektet:

– Blandt andet at de medvirkende direktioner hjemme i deres egne kommuner og regioner kan få omsat nogle af deres gode ideer fra de strategiske værksteder til praksis og med den ønskede effekt. Og så håber jeg også, at ”Maskinrummet” kan være med til at sætte en debat om velfærdssamfundets fremtid på dagsordenen, så mange flere kan blive inspireret til at dele deres tanker og ideer om, hvordan vi løser tidens udfordringer. Det er en helt nødvendig debat, som vi har hårdt brug for.

Download magasinet her 

Scroll til toppen