udgives i samarbejde mellem

Kommunal firedages arbejdsuge fortsætter som fast ordning

I Odsherred Kommune har forsøget med en arbejdsuge på fire dage været en succes. Derfor blev ordningen gjort permanent 1. januar i år. Fleksibel arbejdstid har vist sig at gavne både arbejdsglæden og rekrutteringen. Men også, at måden at arbejde på stadig er ny, så fokus på arbejdsmiljøet skal fastholdes.

Af journalist Tine Sejbæk | tinesejbaek@gmail.com | Foto: Torben Nielsen

– Jeg er meget tilfreds. Den nye aftale (om at gøre firedages arbejdsugen permanent, red.) har beholdt de bedste elementer fra forsøget. Og så har den åbnet op for endnu mere fleksibilitet for medarbejderne – samtidig med at service til borgerne er fastholdt.

Sådan siger Tina Balsig, leder af Ydelser i Odsherred Kommune, som har været med i forsøget med en arbejdsuge på fire dage fra begyndelsen. Aftalen har taget udgangspunkt i det treårige forsøg, som kommunen er blevet både berømt og beundret for. To forskere fra RUC har evalueret forsøget og påvist, at ordningen har givet større arbejdsglæde. Samtidig har modellen med en firedages uge også bragt udfordringer.

Bl.a. viste en undersøgelse i kommunen, gennemført af Nordisk Krisekorps i 2021, en markant stigning i stressrelaterede samtaler med psykologer. Ifølge Nordisk Krisekorps kan årsagerne til de mange stressramte medarbejdere tilskrives forhold som coronasituationen, omstruktureringer, arbejdspres og problemer med samarbejdet.

Kan selv bestemme arbejdstiden

Dem har man løst i den nye aftale: Nu kan medarbejderne selv bestemme, om de kun vil arbejde de fire dage, eller om de vil fordele deres 37 timer på fem dage. Dermed favner den nye aftale i højere grad alles behov. Nu kan man også få lov til at lægge nogle timer om fredagen, og man har samtidig ret til at holde fri de fleste fredage, hvis man foretrækker det, fortæller Tina Balsig.

Nogle sætter virkelig pris på deres fredage til at restituere sig i. Andre vil hellere tidligt hjem på hverdage. Alt det tilgodeser aftalen. Og fleksibiliteten hjælper ikke kun på rekrutteringen, men også på dét at fastholde medarbejdere.
Tina Balsig, leder af Ydelser i Odsherred Kommune

Med den nye aftale kan ansatte tilmed placere fem af ugens arbejdstimer fleksibelt uden for planlagt arbejdstid, både på fredage og på andre tider, fx derhjemme tirsdag aften eller søndag formiddag. Aftalen forpligter også kun ansatte til at præstere 32 ud af 37 timer i gennemsnit mandag til torsdag – under forsøget hed det 35 ud af 37 timer.

– Der er desuden blevet mulighed for, at vi som ledere kan indkalde folk til akutte opgaver maksimalt otte fredage om året, hvis noget uopsætteligt skal 
løses, fx af hensyn til borgerne, fortæller Tina Balsig.

Fleksible arbejdstider tiltrækker medarbejdere

Attraktive tiltag, der skaber tilfredse medarbejdere, er ved at blive et stærkt konkurrenceparameter for kommunerne. Og Tina Balsigs oplevelse er, at firedages ugen uden tvivl har gavnet rekrutteringen i Odsherred.

– De seneste tre gange, jeg har skullet ansætte folk, har ansøgerne nævnt fleksibiliteten som en grund til at søge hos os. Hvis du fx bor i København, er der pludselig ikke så langt til Odsherred. Det var der ikke i forvejen. Men hvis du ikke skal køre herop på fredage og derudover kan arbejde hjemme flere af de andre dage, så er det pludselig mere interessant, tilføjer hun og slår fast:

– Som leder er jeg glad for, at forskerne har fulgt os, så vi har kunnet lave en aftale med det bedste fra begge verdener. Hvis nogle i min afdeling har brug for at arbejde fem dage og dermed have kortere dage end ved en firedages uge, så gør de det. Folks behov afhænger af, om de har små børn, er seniorer eller noget helt tredje. Så længe kerneopgaven bliver løst, kan medarbejderne planlægge, så de får balance i deres privat- og arbejdsliv.

– Nogle sætter virkelig pris på deres fredage til at restituere sig i. Andre vil hellere tidligt hjem på hverdage. Alt det tilgodeser aftalen. Og fleksibiliteten hjælper ikke kun på rekrutteringen, men også på dét at fastholde medarbejdere. Jeg har lige haft MUS-samtaler, og her har de fleste nævnt fleksibiliteten som noget positivt. I øvrigt har jeg en fornemmelse af, at det også har hjulpet på produktiviteten. Folk har kunnet møde ind på ydertider, hvis de fx bedst kan koncentrere sig og være effektive tidlig morgen, siger Tina Balsig og oplyser også, at der er tiltag i gang i forhold til at implementere den fleksible arbejdstid i andre dele af kommunen, bl.a. på plejecentre og daginstitutioner.

Scroll to Top