Firedages arbejdsuge i Odsherred

Forskeren: Odsherred er blevet rockstjerner

FAKTA

Firedages arbejdsuge i Odsherred

Offentlig Ledelse følger Odsherred Kommunes forsøg med at indføre en arbejdsuge på fire dage som den første offentlige instans nogensinde. Vi sætter spot på ledernes måde at tilgå opgaven og løse den på – og vi hører medarbejderes og andres vurdering af forsøget. Dette er den tredje ud af fire artikler fra Odsherred Kommune af journalist Tine Sejbæk.

Lederen:

Godt for kerneopgaven at se den fra andre vinkler

Som leder har Tina Balsig for øje, at produktionen ikke skal gå ned i en firedages arbejdsuge, men hun ser positivt på, at medarbejderne nu arbejder opgavestyret frem for tidsstyret.

Firedagesugen har givet værdifulde muligheder for at se på rutiner og arbejdsgange til gavn for kerneopgaven, forklarer Tina Balsig, leder for 21 medarbejdere, primært HK’ere, i Ydelser i Odsherred Kommune.

– Firedagesugen går godt. Og det er bl.a., fordi vi har gjort meget ud af dialogen med den enkelte medarbejder om: ”Hvad er det positive og negative? Hvordan vil firedagesugen påvirke dit privatliv – og selvfølgelig dine arbejdsopgaver?”, siger hun.

Netop nu er MUS-samtalerne i gang, og her er et af punkterne netop firedagesugen. Tilbagemeldingerne er positive.

– Jeg havde præcis håbet på, at de ansatte ville bruge de to kompetencetimer godt. Og det sker. Vi har bl.a. været på førstehjælpskursus, og ansatte har fået læst lovstof i dybden og har meldt sig til e-learning. Medarbejderne arbejder i kompetencetimerne også på procedurer for møder, fx hvordan vi kan lave en dagsorden mere effektivt, så vi bliver skarpere og sparer tid, fortæller Tina Balsig.

Har produktionen for øje

Pausekulturen er stadig vigtig, fordi arbejdsdagene er lange og komprimerede.

– Hvis man skal drøfte noget med en kollega, kan man fx gøre det ved lige at gå en tur rundt om huset – og på den måde også få motion og ilt til hjernen, siger lederen.

I afdelingen taler de også om, hvordan de strukturerer arbejdet, så de kan udføre de komplekse opgaver, når de ansatte er mest friske.

– Vi kigger på, hvornår den enkelte er mest effektiv, og tilpasser arbejdstiderne efter det. Nogle har brug for at møde tidligt, for andre er det omvendt, siger Tina Balsig, der som udgangspunkt har det fint med, at de ansatte arbejder mere opgavebaseret frem for styret af at skulle være til stede fra kl. 8 til 16.

– Jeg arbejder meget tillidsbaseret, men selvfølgelig har jeg produktionen for øje. Sådan vil det være, uanset om vi arbejder fire eller fem dage. Nu er jeg leder på et regelbundet område, så på den måde er der i sig selv meget kontrol med kvaliteten og med, hvad der bliver produceret.

Tina Balsig understreger, at hun som leder er optaget af kerneopgaven – af, at produktiviteten ikke falder.

– Det er for tidligt endnu at sige, om det sker. Men bare det at forholde sig til kerneopgaven fra andre vinkler er rigtig godt, konstaterer hun.

Og foreløbig ser det ikke ud til at ske. Der har fx også været en fredag op til jul, hvor medarbejderne mødte ind for at nå det hele.

– Som leder er jeg positiv. Selvfølgelig er der udfordringer, men dem ville der også være i en arbejdsuge på fem dage. Og når opgaverne kalder, er vi her. Det var vi også med femdagesugen – så var vi bare mødt ind en lørdag i stedet for, siger Tina Balsig.

Selvfølgelig er der udfordringer, men dem ville der også være i en arbejdsuge på fem dage.
TINA BALSIG, LEDER AF YDELSER

Fællestillidskvinden:

Fleksibilitet er vejen frem

Stemningen er stadig meget positiv over for firedagesugen, siger fælles-TR Eva Haupt-Jørgensen, der repræsenterer 150 HK’ere.

I Odsherred har ingen ansatte fravalgt firedagesugen, efter den blev indført i september 2019. Faktisk har et par stykker af de ret få, der ikke var med fra start, nu valgt den til, og andre overvejer det samme. Ældre medarbejdere, der kunne gå på pension, har valgt at blive længere, fordi de har større fleksibilitet i at kunne planlægge deres arbejde. Og fordi der med fri om fredagen nu er tre velgørende fridage i træk.

– Det går bare godt, og der har ikke været de store udfordringer. Jeg tror, at dét, at man arbejder ud fra, hvornår opgaverne er der – og ikke er styret af, at man skal sidde der fra kl. 8 til 16 hver dag – er vejen frem, siger Eva Haupt-Jørgensen.

De ansatte arbejder stadig fuldtid fordelt på i gennemsnit 35 timers arbejde på fire dage. Og to ugentlige kompetencetimer, som kan lægges, når man vil, fx i fritiden søndag eftermiddag.

– At arbejde mere fleksibelt betyder, at vi kan lægge arbejdskraften, når der er brug for den. Vi kan gøre det endnu bedre i de travle perioder. Det giver god mening. Og når folk er glade, stiger produktiviteten. Jeg får selv mere fra hånden, fordi dagene er længere, og jeg bliver, til opgaven er slut, siger HK’ernes fælles-TR.

Ledere skal inddrages tidligt

Eva Haupt-Jørgensen forklarer, at der netop har været et fyraftensmøde med 90 HK´ere, som beskrev deres oplevelse af den nye arbejdsuge. Ord som ”fantastisk”, ”fleksibilitet” og ”tre sammenhængende fridage” var de første, der poppede op.

– En uge går dødhurtigt, når man kommer mandag morgen og har weekend sent torsdag, siger Eva Haupt-Jørgensen, der også synes, det er fantastisk, at kommunen vil afsætte to kompetencetimer.

Hendes råd til andre kommuner, der vil prøve noget lignende, er, at lederne skal ind i processen tidligt, bl.a. fordi de nye arbejdstider betyder, at der er affolket i ydertimerne.

– Nogle møder kl. 7 og går måske kl. 16, mens andre møder senere. Men fra cirka kl. 8.30 til 16 er vi der som regel alle.

– Det kræver tillidsbaseret ledelse – at lederen er med på, at der vil være affolket i ydertiderne, men at de ansatte gør deres arbejde alligevel. Det har lederne mindre mulighed for kontrol over end i en 8-16-struktur, siger Eva Haupt-Jørgensen.

Det kræver tillidsbaseret ledelse.
EVA HAUPT-JØRGENSEN, FÆLLESTILLIDSKVINDE

Forskeren:

Odsherred er blevet rockstjerner

Arbejdstider er et følsomt område, så det kræver omsorgsfuld inddragelse at pille ved dem, vurderer forsker Janne Gleerup, som følger forsøget i Odsherred.

– Jeg havde på fornemmelsen, at interessen for firedagesugen ville være stor. Arbejdstid er kontroversielt, fordi det betyder så meget for både hverdagsliv og samfundsøkonomi. Men jeg er overrasket over, hvor meget interesse det har skabt, bl.a. i medierne. Odsherred er jo blevet rockstjerner, siger Janne Gleerup, forsker fra RUC, der sammen med en kollega følger forsøget i alle tre år.

Hun mener, at når det stadig går godt, skyldes det, at kommunen har været lydhør for dialog fra begyndelsen.

– Odsherred har selvfølgelig stadig meget, der skal falde på plads: Hvor opgavebaseret kan de ansatte arbejde? Hvor selvtilrettelagt kan de fire dage være? Alt det er under afklaring.

Andre følger i Odsherreds fodspor

Forskerne er først lige begyndt feltarbejdet og har derfor ingen resultater at dele endnu. Men Janne Gleerup forklarer, at siden efteråret er andre kommuner blevet interesseret i at gå i Odsherreds fodspor, bl.a. Esbjerg og Syddjurs.

Hendes råd til andre kommuner, der overvejer det samme, er tidlig inddragelse af og dialog med medarbejderne, så man sammen skaber meningsfulde modeller for familie- og arbejdsliv.

– Odsherred udskød faktisk deres start for at lave en grundigere afdækning. Andre kommuner bør først se nøje på, hvor der er utryghed blandt medarbejderne. Det har stor betydning for det langsigtede succespotentiale, siger Janne Gleerup og forklarer, at en forandring fra en fem- til en firedages arbejdsuge omfatter så mange forhold, at hvis det bliver indført top down, risikerer ledelsen modstand og usikkerhed, som ikke går væk.

– Det er så følsomt at pille ved arbejdstiden, og andre kommuner kan ikke bare copy-paste Odsherred. Man skal være lydhør over for, hvordan det lige præcis kan komme til at fungere i ens egen kommune, siger hun.

Det er så følsomt at pille ved arbejdstiden, og andre kommuner kan ikke bare copy-paste Odsherred. Man skal være lydhør over for, hvordan det lige præcis kan komme til at fungere i ens egen kommune.
JANNE GLEERUP, FORSKER
Scroll til toppen