udgives i samarbejde mellem

Folkemøde: Ledelse er ekstremsport, men også et holdspil

Offentlige institutioner skal ikke længere bare levere afmålte velfærdsydelser, men også være med til at skabe det gode liv for og sammen med borgerne. Kan lederne håndtere den kompleksitet – og hvad kræver det af dem, spurgte Mandag Morgen fire eksperter på Folkemødet.

Tekst og foto: Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

– Vi har nok været slemme til at tænke indefra og ud. I dag er den kommunale sektor mere præget af en antropologisk tilgang, hvor vi prøver at sætte os i borgernes sted, og ikke bare lave tilfredsheds undersøgelser, som bekræfter, at vi gør det godt.

Sådan karakteriserede kommunaldirektør i Roskilde Kommune, Henrik Kolind, også formand for Kommunaldirektørforening, kommunernes mindset i dag.

– For ledelsen betyder det, at alle, som er involveret i at skabe forandringer, skal agere på nye måder og lede i samarbejde med andre. Det er nogle bedre til end andre, men sektoren er på vej, mente han.

Kræves robusthed som leder
Carsten Greve, professor på CBS og underviser på Master of Public Governance, slog fast, at det offentlige skal skabe værdi for borgerne, og det skal lederne være med til. Men de kan ikke gøre det alene; de må nødvendigvis involvere andre udefra.

– Det gør lederrollen vanskelig, fordi man er ansvarlig for at lykkes med det hele: Mål- og resultatstyring, partnerskaber, digitalisering osv. Og tingene kommer oven på hinanden, der er ikke et enkelt krav, som er dominerende. Det kræver robusthed som leder, sagde han.

Så hvordan tackler man det, blev Christian Kofoed-Enevoldsen fra konsulentvirksomheden Mercuri Urval, der blandt andet rekruttere topledere, spurgt:

– Uanset om man er leder eller borger i et globaliseret samfund, er forandringspresset øget. Det er nok et grundvilkår. Så mit råd til lederen er: Forsøg! Det værste er, hvis man ikke gør noget. Ledelse handler om at have effekt for andre, om samspillet med andre, og der må man tage nogle chancer, svarede han.

– Det gør lederrollen vanskelig, fordi man på er ansvarlig for at lykkes med det hele: Mål- og resultatstyring, partnerskaber, digitalisering osv. Og tingene kommer oven på hinanden, der er ikke et enkelt krav, som er dominerende. Det kræver robusthed som leder.
Carsten Greve, professor på CBS

Ledelse er også holdsport

Samskabelse er et begreb, som også fylder godt i den kommunale dagsorden. Så hvad betyder det for den offentlige opgaveløsning, lød spørgsmålet til panelet:

– Det øger sammenhængskraften mellem den offentlige og private sektor med de partnerskaber, der indgås. Og den gensidige forståelse fremmer også finansieringslysten overfor den offentlige sektor, mente Jens Qvesel, forvaltningspolitisk chef i Djøf.

Carsten Greve fra CBS udtrykte det lidt anderledes:

– Det kan godt være, man siger, at ledelse er en ekstremsport, men det er også et holdspil. Og med samskabelse bliver der tættere mellem kæderne, fordi man ikke kan gøre tingene alene. Det kræver noget at involvere borgerne og skabe aktiviteter, folk er fælles om.

Kræver et nyt mindset
Så hvis en del af svaret på den offentlige sektors fremtid er samskabelse med borgerne, hvordan skal lederne så gribe den løsning an?

– Det har vi mange debatter og skrifter om, men så meget sker der altså heller ikke. Det kræver et nyt mindset, så der bliver tættere mellem kæderne. For et grundlæggende problem i den måde man laver politik og lovgivning på i dag, er, at man på Slotsholmen stadig tror, at man kan detailstyre en meget stor offentlig sektor, sagde Henrik Kolind og blev straks imødegået af Christian Kofoed-Enevoldsen, Mercuri Urval:

– Jo, man snakker for meget, men man gør også meget. Og det kan godt være, at der er for megen detailregulering, men der er samtidig et ledelsesrum, som ikke udfyldes, så man skal passe på, at det ikke bliver en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget.

For Henrik Kolind er det store ’men’ i dag, at man tænker for lidt i implementering.

– Vi har meget stærke faglige normer, som styrer, men de står ikke i cirkulærerne. Vi er nødt til at have reformer, hvor de fagprofesionelle ser lyset. Ellers bliver det op ad bakke. Vi er ikke dygtige nok til at tale ind i hjerterne på dem. Og vi skal være mere modige – turde handle, skabe mening og ikke komplicere tingene unødigt.

Scroll to Top