udgives i samarbejde mellem

De mange dilemmaer kom bag på mig

De mange dilemmaer kom bag på mig

Som ny leder på UC Syd ville Charline Amdisen Bossen gerne have vidst mere om de forandringsprocesser og krydspres, hun kom til at stå i, for at føle sig bedre klædt på til at håndtere dem.

Ny serie

Hvad ville du gerne have vidst, inden du blev leder?

Set i bakspejlet er vi alle kloge. Men hvad ville have været hjælpsomt at vide som ny leder i jobbet? Hvad var overraskende svært, let – eller ganske enkelt bare overraskende? I en ny serie beder vi erfarne ledere se tilbage på deres debut i ledelse og dele indsigter.

Af journalist Annette Aggerbeck // Foto: Anne Christine Amdisen Bossen

– Jeg ville gerne have haft viden om krydspres og de mange dilemmaer, man står i som leder – og ikke mindst, hvordan man håndterer det i hverdagen. Da jeg startede i min første ledelsesstilling som uddannelsesleder på UC Syd, stod organisationen over for en stor forandringsproces. Vi skulle implementere OK13, som var en kæmpe kulturændring, samtidig med at vi skulle lave en ny pædagoguddannelse.

– Sådanne forandrings- og implementeringsprocesser kan være svære på grund af de mange forskellige dagsordner og interesser. Før jeg startede som leder, ville jeg gerne have vidst, hvad sådan en proces kan indebære rent psykologisk – hvilke følelser der kommer i spil hos medarbejderne, de studerende, borgerne i socialpsykiatrien osv.

Jeg ville ønske, at jeg havde været igennem et før-leder- eller et talentforløb. Det burde alle medarbejdere med potentiale for at blive ledere gå igennem.
CHARLINE AMDISEN BOSSEN, LEDER AF SOCIALPSYKIATRISK CENTER, VEJEN KOMMUNE

Hvad kom bag på dig som ny leder?

– Det kom mest bag på mig, at en organisation kan være en kamparena, hvis man som leder ikke er tydelig og får skabt en god kultur, hvor man fokuserer på fællesskabet ved løsning af kerneopgaven. Måske kom det bag på mig, fordi jeg blev leder i den organisation, hvor jeg var ansat som lektor, og som medarbejder havde jeg ikke lagt mærke til kamparenaen, eller hvor meget modstand kan ødelægge.

Hvad ville have hjulpet dig?

– Jeg ville ønske, at jeg havde været igennem et før-leder- eller et talentforløb. Det burde alle medarbejdere med potentiale for at blive ledere gå igennem. Også selv om man ikke nødvendigvis bliver leder, giver det god mening. Som medarbejder er det vigtigt at få forståelse for, hvad ledelse vil sige, og at det også er en del af lederens arbejde at stå i dilemmaer. Jeg ville også ønske, at jeg som ny leder havde været mere tilbagelænet og turdet stole mere på mig selv, selv om jeg jo godt ved, at det også kommer med erfaring.

Hvad lærte du om dig selv dengang?

– Jeg lærte, at det er meget vigtigt at være opmærksom på sit ledelsesmæssige ståsted og sine værdier. Så vælter man ikke så let omkuld af andres dagsordener. Jo mere fast man står, uden at være rigid, desto bedre. Jeg blev klar over, at det at skabe sammen og have forståelsen af at være et arbejdsfællesskab er en stærk værdi for mig, og derfor var jeg ekstra udfordret, da jeg opdagede, at vores værdier stødte mod hinanden. Så jeg satte gang i en proces med MED-udvalg, afdelingsledere og medarbejdere om i fællesskab at formulere organisationens DNA. I dag har vi værdierne stående som figurer i en glasmontre i vores indgangsparti for at konkretisere og understøtte vores fælles retning.

Charline Amdisen Bossen, 44 år.

Leder af Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune siden 2015. Tidligere uddannelsesleder på UC Syd. Master i offentlig ledelse, kandidat i pædagogisk psykologi og master i specialpædagogik. Oprindeligt uddannet pædagog i 2005.

Scroll to Top