Bytter boliger og forebygger sygemeldinger

For et år siden talte vi med to ledere, som havde sendt deres medarbejdere på uddannelse som innovatører. Hør her, hvordan det gik med de innovative medarbejdere og deres ideer.

Af journalist Henrik Stanek // hs@stickelberg.dk

Rengøring slider på helbredet, og faren for sygemeldinger er høj. På Jobcenter Nyborg arbejder socialrådgiver Heidi Lassen-Philipsen med et forsøg, som skal forebygge, at det sker. Indsatsen er en direkte udløber af uddannelsen til innovatør, som hun blev færdig med for et år siden. Her lærer kommunale medarbejdere at bruge deres faglige indsigt og daglige kontakt med brugerne til at udvikle deres arbejdsplads.

– Heidi er frikøbt nogle timer om ugen til at mødes med lederne fra kommunens rengøringsteam. Hvis en leder mener, at en medarbejder er på vej ud i en sygemelding, kan vi lave en forebyggende indsats, siger gruppeleder Lena Vogn Petersen fra Jobcenter Nyborg.

For et år siden fortalte hun i Offentlig Ledelse, at hun havde peget på Heidi Lassen-Philipsen til uddannelsen, fordi hun stiller nysgerrige spørgsmål.

– Det er kernen i innovation, og nu har Heidi fået skærpet sit blik for forandringer. Hun afprøver en ide, som ligger ud over vores normale indsats, og jeg overlader trygt til hende at styre forsøget. Når det slutter til september, evaluerer vi. Hvis det virker, kan det måske udbredes som en metode, der nedbringer sygefraværet generelt i kommunen, siger Lenna Vogn Petersen.

Beboere bytter boliger
I Fredericia har centerleder Holger Torp fået uddannet hjemmevejleder Hennie Eriksen til innovatør. Hun arbejder videre med sin ide om at hjælpe beboerne i bofællesskabet Nr. Voldgade til i højere grad selv at tage initiativer.

– Hennie har udviklet et projekt sammen med beboerne, som går ud på at bytte bolig

i ferien med et botilbud et andet sted i landet. Hvis halvdelen bytter bolig, kan den anden halvdel være guider for gæsterne. Det er en billig måde at gøre det på, siger Holger Torp.

Det har dog været svært at finde et botilbud at bytte med, fordi beboerne skal matche hinanden for at få en god ferie.

– Det er ikke nok, at vi er varme på ideen. Vi skal også finde et botilbud, som kan se fordelen, og det arbejder Hennie fortsat på.

Innovatører indgår i sparringen
I Nyborg bruger Heidi Lassen-Philipsen værktøjerne fra uddannelsen til andet end sit eget arbejdsfelt.

– Vi har fået uddannet flere innovatører i kommunen, og de er blandt andet sparringspartnere for en konsulent, som skal gennemtænke ældreplejen. Innovatørerne sidder med hver sin faglige baggrund og er heller ikke bundet af ”vi plejer”. Samtidig har de en fælles platform at tænke forandringer ud fra. Det kan få processen til at flytte sig, siger Lenna Vogn Petersen. n

Uddannelsen i innovation

Medarbejdere kan deltage i innovatøruddannelsen uanset uddannelsesniveau, og uanset om de har ingen, lidt eller stor erfaring med innovation. Ledere kan også deltage sammen med deres medarbejdere. Foreløbig er der uddannet 250 innovatører fra 30 kommuner. Til efteråret går fem nye hold i gang. Hvert hold har plads til 25 deltagere, som mødes til undervisning fem gange over vinteren. Der er tilmeldingsfrist 7. august.

KL og Forhandlingsfællesskabet har ikke besluttet, om grunduddannelsen skal fortsætte ud over de næste hold. Men de medarbejdere, som har taget grunduddannelsen, får tilbudt moduler, hvor de kan lære mere om innovation.

Læs mere under ’uddannelse’ på danmarksbedstemindsteide.dk

Scroll til toppen