LEDER: We can hardly wait

I det nye regerings regeringsgrundlag “Et Danmark, der står sammen” lægges der op til bedre samarbejde og flere muligheder for kommunerne. Og det kan vi som offentlige ledere kun glæde os over og til. We can (hardly) wait – for nu – lettere omskrevet – at citere Barack Obama.

Af Helga Waage Jørgensen, afdelingsleder i Hvidovre Kommune og formand for ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening

Regeringen skriver blandt andet: ”Mange års statsstyring og detailregulering af kommunerne har øget mistilliden mellem stat og kommune. Overflødige dokumentationskrav og uhensigtsmæssig statsstyring skal erstattes af friere, men forpligtende rammer for kommunerne.”

Man vil derfor i samarbejde med kommuner og regioner sætte en reform i værk med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Det, mener regeringen, vil forbedre kvaliteten og frigøre ressourcer til bedre service for borgerne. Og det vil gøre faglig stolthed og arbejdsglæde til drivkraften i udviklingen af servicen til borgerne.

Jeg tror, at disse linjer er sød musik i langt de fleste offentlige lederes ører. Kontrol og dokumentation fylder rigtigt meget i store dele af den offentlige sektor, og det stjæler tid fra den direkte kontakt med borgerne og dræber megen arbejdsglæde – særligt på arbejdsmarkedsområdet og i hospitalsverdenen fylder denne dokumentation rigtigt meget.

Styring dræber arbejdsglæden

Hver dag kan en leder i et jobcenter hente statistik fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på, hvor mange samtaler, der ligger i grøn zone, som betyder ’overholdt tidsplan’, gul zone, som er ’fare på færde for snarlig overskridelse af tidsplanen’ eller rødt felt for ’tidsfristen er overskredet’ og dermed bortfald af refusionen fra staten. Der er ikke taget hensyn til, om borgeren udeblev, eller at en del borgere, der skal til samtale i jobcenteret, har så mange sociale problemer, at det at tale om beskæftigelse ligger nederst i deres bevidsthed. At skulle lede gennem disse styringsparametre er en dræber for faglig stolthed og arbejdsglæde.

Så kære nye regering: Det er ikke nok med de pæne ord – vi skal længere ind, helt ind i substansen. For hvordan skal de gode intentioner udmønte sig? Betyder det, at når I på side 63 i regeringsgrundlaget skriver, at ”øget fokus på resultater vil skabe rum for større fagligt ansvar og give plads til moderne ledelsesformer og øget nytænkning”, at kommunerne ikke straffes økonomisk, fordi de arbejder forskelligt? Hvordan skal det måles, at borgerne er mere tilfredse? Hvad betyder ’forpligtende rammer’? Slipper vi for, at enkeltsager i pressen skal styre, hvilke offentlige områder der bliver fokus på i Folketinget – og at I vil have større tillid til, at alle arbejder for det bedste for borgerne?

We can’t wait. Lad os hurtigt komme i gang med dialogen om større tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering – og dermed genskabe arbejdsglæde for de offentligt ansatte.