Dilemma

For få og for mange er lige skidt

“Hvordan kan jeg være en nærværende leder, når min medarbejderstab vokser fra få til mange?” Dilemmas faste coach, Stig Kjerulf, er en af landets mest kendte erhvervspsykologer. I Dilemma deler han ud af sine bedste råd til ledere, der føler sig ramt af det valgte dilemma og giver mulighed for refleksion over egen situation.

Af freelance journalist Lotte Winkler mail@winklers.dk

”Nærvær er noget du dyrker i den direkte kontakt med en enkelt medarbejder eller en mindre gruppe. Via jeres arbejdsfællesskab og din interesse for deres opgaver, udfordringer og resultater giver du dine medarbejdere den opmærksomhed, som de har brug for.

Nærvær kan du ikke udvise overfor hele medarbejdergruppen på en gang. Derfor er antallet af medarbejdere ikke direkte afgørende for, hvor nærværende du er som leder.

Men det er klart, at der er en øvre grænse for, hvor mange medarbejdere din mentale kapacitet kan rumme. Forskning viser, at får du flere end 30 medarbejdere, så hopper kæden af. Du kan ikke bevare intensiteten i den nødvendige kontakt til hver enkelt, når gruppen bliver så stor.

Det går ud over din ledelseskvalitet. Medarbejderne oplever dig ikke som tilstrækkeligt opmærksom, og det kan medføre dårligere resultater, mere sygefravær, lavere arbejdstempo, mindre effektivitet. Tab i det hele taget.

Risiko for familiære relationer

Men meget få medarbejdere er heller ikke ønskværdigt. Der er også en nedre grænse for, hvor få medarbejdere du kan have, hvis du vil præstere som leder.

Har du færre end 12 medarbejdere, er risikoen for familiære relationer på arbejdspladsen for stor. Du kommer til at snakke mere end godt er om ægtefælle, børn, hund og kat med dine medarbejdere. I kommer for tæt på hinanden.

Uden den nødvendige distance mellem dig som leder og din medarbejdere, bliver du til sjakbajs – en af flokken. Hvis du også har arbejdsopgaver på linje med dine medarbejdere, hvilket er typisk for ledere af små enheder, så bliver det endnu sværere for dig. Det er en meget svær position at bedrive reel ledelse fra.

Hvis du skal give dine lederevne fuld udblæsning, er 16-28 medarbejdere det optimale. Så opstår der dynamik, kvalitet og effektivitet i arbejdet. Vel at mærke, hvis det er velfungerende medarbejdere med en god spredning i køn og alder.

Derfor skal du være glad, hvis du går fra at have seks medarbejdere til f.eks. 18 eller 25. Meget glad. Det er en positiv udfordring, der giver dig langt bedre muligheder for at øge kvalitet, trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Ledelsesopgaven kommer til at fylde hele din arbejdstid, og du kan træde tilbage og præstere gennem andre. Du bliver leder for alvor.”